Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc38 (31 / juliol / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Arxiu històric – perg. 223

Publicació de la fitxa: 2013-06-27
Darrera modificació: 2013-12-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Curadoria
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Aritmètica – Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Arxiu històric
Signatura:perg. 223

Data i lloc

Datació:expressa
Data:7 setembre 1490
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El sotsveguer de Barcelona, com a regent de la vegueria, nomena Francesc Font, mercader, curador dels béns d'Esteve Bonet, mercader, en substitució dels que havien estat designats abans per la cort del veguer, Bartomeu Vidal i Galceran Altimir, successivament difunts, el darrer «his proxime labsis diebus».
Persones relacionades
1. Francesc Font (fl. 1490) - curador
2. Esteve Bonet (m. c. 1486) - posseïdor de béns
3. Bartomeu Vidal (m. c. 1487) - esmentat
4. Galceran Altimir (fl. 1460 – 1490) - esmentat

Bibliografia

Catàlegs:BC, Arxiu històric, perg. 223