Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc380 (12 / maig / 2021)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 341, plec núm. 3

Publicació de la fitxa: 2017-10-22
Darrera modificació: 2017-10-23
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Encant
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Agricultura – Barcelona – Calendari – Doctrina moral – Dret – Farmacologia – Geografia – Gramàtica – Llibres – Medicina – Música – Prevere – Religió – Retòrica – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 341, plec núm. 3
Òlim:Gabriel Canyelles, carpeta del vol. 1 de la bossa 1, Plec d'inventaris i encants dels anys 1394-1409.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:25 agost 1404
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Encant dels béns de Bernat Valtà, prevere, beneficiat a la catedral de Barcelona.
Persones relacionades
1. Bernat Valtà (fl. 1385 – 1404) - posseïdor de llibres
2. Gabriel Canyelles (fl. 1394 - 1448) - notari
3. Arnau de Molins (fl. 1403 – 1433) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
7. Anònim, Tractat de medicina no identificat (referències genèriques)
Text:“Ítem, .I. libre de paper, ab cubertes engrutades, de medecina, a·n Molins. — .II. ss. .II.”
11. Anònim, Tractat de medicina no identificat (referències genèriques)
Text:"Ítem, .II. libres de pergamins, de poca forma, la .I. appellat Contemtos e l'altra de medecina, de pocha valor, an Molins. — .X. <diners>".
12. Anònim, Tractat de medicina no identificat (referències genèriques)
Text:“Ítem, .III. libres de paper, ab cubertes de pergamins, la .I. de medecina e l'altro apellat Farmolari. — .III. ss .I.”
Observacions:El 'formulari' devia ser de medicaments.
13.1. Jofre de Francònia, Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, .III. libres de paper, ab cubertes de pergamins, la .I. tractava de anpeltar, l'altro de medecina, de pocha valor, a·n Molins. — .XI. <diners>”.
13.2. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:Vegeu 13.1. Deu correspondre a l'ítem 23 de l'inventari.
15. Anònim, Lletra del Preste Joan a l'emperador de Roma, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, .I. libre de paper, ab cubertes de pergamins, apellat Preste Johan, a·n Molins. — .I. sou .VII. diners”.

Observacions

Encant de 33 llibres, en llatí i en català (ff. 4rv i 6r-7v).
Altres llibres notables: Cató i Contemptus mundi (10); "Art del cant en pla" (14); Proverbis de gramàticha (22); un llibre que "comensa «Al molt noble»" (23); Bessaroles (24); missal, autògraf (25); llibre de cant (26); Parts, Regles, Cató e Contemtus (31).
Se'n conserva l'inventari, a Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 341, plec núm. 3 – Inventari, Notarial – 12 agost 1404, on no apareixen molts dels llibres venuts a l'encant.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., pp. 32, doc. 22 (biblioteca, parcial)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., pp. 160-163, doc. 20 (biblioteca)
Catàlegs:Madurell Marimón (1956), "Documentos de archivo: libros de ...", doc. 7