Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc383 (20 / gener / 2020)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 342, s. f.

Publicació de la fitxa: 2017-10-22
Darrera modificació: 2017-10-23
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Barcelona – Doctrina moral – Draper – Dret – Gramàtica – Llibres – Lògica – Medicina – Música – Religió – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 342, s. f.
Òlim:Gabriel Canyelles, Plc d'inventaris i encants, 1400-1409.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:5 gener 1406
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns de Bernat de Montmany, draper, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Bernat de Montmany (m. 1406) - posseïdor de llibres
2. Gabriel Canyelles (fl. 1394 - 1448) - notari

Text

Llibres
19. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat, Traductor: Berenguer Sarriera
Text:“Ítem, .I. libre de Regiment de senitat, compost per mestre Arnau de Vilanova, scrit en paper de forma migana, ab cubertes de pergamí engrutades”.

Observacions

Biblioteca de 19 llibres, en llatí i en català.
Altres libres notables: Nou Testament, amb les caplletres daurades i historiades, en català (1); Berengarius Comitis, Tractatus proverbiorum (6); Proverbis de gramàticha (15); Vida de sent Amador (17); Alexandre, arnat (18).

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1960), "Códices miniados", doc. 22 (llibres)
Madurell Marimón (1956), "Documentos de archivo: libros de ...", dc. 8 (llibres)
Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., p. 33, doc. 24 (biblioteca, parcial)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., pp. 177-182, doc. 24 (biblioteca)
Citacions:Cifuentes i Comamala (1999), "Vernacularization as an ...", p. 139 (llibre 19)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 40 (llibre 19)
Carré (2017), Arnau de Vilanova, Regiment de ..., p. 69 (llibre 19)