Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc385 (04 / agost / 2020)

València - Arxiu del Reial Col·legi-Seminari de Corpus Christi de València (Col·legi del Patriarca) - Protocols notarials – vol. 20708, s. f.

Publicació de la fitxa: 2017-10-23
Darrera modificació: 2020-07-13
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Comptabilitat – Doctrina moral – Dret – Enciclopedisme – Literatura – Llibres – Lul·lisme – Menescalia – Nobles – Religió – Traduccions – València

Identificació

Localització

Arxiu / fons:València - ASCC - Protocols notarials
Signatura:vol. 20708, s. f.
Òlim:Ambròs Alegret, Protocol de 1440.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:5 març 1440
Lloc:València

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Gispert d'Oms, senyor de Sella (Marina) i la Vall de Laguar.
Persones relacionades
1. Gispert d' Oms (m. 1440) - posseïdor de llibres
2. Ambròs Alegret (fl. 1425 – 1473) - notari

Text

Llibres
7. Anònim, Llibre de menescalia (referències genèriques)
Text:"Ítem, un libre de paper ab cubertes de pregamí, al principi del qual són notates les rúbriques de les coses que tracta, de cilorgia o menescalia de bèsties, e à-y set qüerns".
21. Teodoric Borgognoni, Cirurgia dels cavalls, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un altre libre en paper en forma de full ab cubertes de fust e aluda verda ab dos dos [sic] gafets e scudets de cuyro vermell, la primera rúbriqa del qual conté: «Ací comença la Cilorgia dels cavals, la qual féu mestre [canc.: pere] Tederich»”.

Observacions

Biblioteca de 25 llibres, en català i en llatí. Conté igualment moltes escriptures familiars acuradament descrites.
Altres llibres: Llibre d'hores (1); [Francesc Eiximenis], Terç del Crestià (2); [Francesc Eiximenis], Dotzè del Crestià (3); Memorial de les rendes de Sella (4); [Francesc Eiximenis, Llibre de les dones], comença «A la molt alta e molt excel·lent la senyora dona Maria», que conté una altra obra que comença «Sobirament és necessari» (5); Hores de la Passió (6); Ramon Llull, Proverbis (8); [Ps.-Agustí d'Hipona], Speculum peccatoris i altres obres (9); Passió segons sant Joan (10); [Boeci], Consolació de Filosofia, incomplet (11); [Francesc Eiximenis], Dotzè del Crestià i Terç del Crestià (12); [Ps.-Francesc Eiximenis], "Crecapou, segons los cartoxans" (13); Saltiri (14); comença «De creure fermament en un Déu tot sol» (15); [Psalterium], comença «Beatus vir qui se ad gloriam conditum attente ac jugitur considerat» (16); Bernat Metge, Lo somni (17); "cinch qüerns... tractans de diverses coses" (18); Furs del rey En Jacme, vell (19); [Francesc Eiximenis], Vita Christi (20); [Ḥunayn ibn Isḥāq (Joannici)], De ajustament de .IIII. filòsofs, etc., "molt antich" (22); comença «Alabat Daniel» (23); [Innocenci III], "los Setsams e altres coses" (24); "molts libres e qüerns de paper de poqua o no alguna valor los quals seria pus enugós que profitós designar" (25).
Segueix al mateix protocol la venda l'encant d'alguns béns del difunt (9/03/1440), entre els quals no hi ha llibres.

Bibliografia

Edicions:Sanchis Sivera (1930), "Bibliología valenciana medieval", 3 (1930), 99 [94 de la reimpr.] ("Gispert d'Olives", només el núm. 21)
Reproduccions:Arxiu digital de l'ASCC