Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc387 (04 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r

Publicació de la fitxa: 2017-10-28
Darrera modificació: 2020-09-14
Bases de dades:Sciència.cat – MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Familiar/domèstic – Físic – Llibres – Rei

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1071, f. 77r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:24 octubre 1359
Lloc:Cervera

Llengua

Català

Contingut

Regest

Pere III mana a Dalmau Sesplanes i a Pere Engilbert, responent a una consulta seva, que, tan aviat com hagin acabat el llibre d'astrologia/astronomia que estan elaborant per encàrrec del rei, li facin arribar allà on llavors sigui i no que el retinguin fins que torni a Barcelona.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361) - esmentat
3. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - destinatari

Text

Transcripció:«En Pere et cetera. Al feel de Casa nostra, En Dalmau Çesplanes, salut e gràcia. Bé sabets com vós e maestre Pere devets fer un libre d'art d'estrologia, del qual havets volguda haver informació de Nós si·l tendríets fins que Nós fossem en la ciutat de Barçelona, si a tantost hi enteníem ésser, o si lo dit libre nos trametríets açí a Çervera. On, com Nós a adés no entenam a tornar a Barcelona, per ço volem e us dehïm e us manam que·l dit libre, con perfet sia, açí a Cervera o là on siam nos trametats sens tardança. — Dada en Cervera, a .XXIIII. dies de octobre en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.LIX. — Rex Petrus. — Probata — Idem [=Dominus Rex misit signatam sua propria manu]».
Llibres
Pere Engilbert, Dalmau Sesplanes, Jacob ben Abraham Isḥaq al-Qorsuno, Taules del rei en Pere

Observacions

Hem revisat la transcripció de Rubió i corregit la foliació.

Bibliografia

Edicions:Massó i Torrents (1890), Tractat d'astrologia ó sciencia ..., p. 37 ("f. 177", erroni)
Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, p. 191, doc. 192 ("f. 177", erroni)
Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 65n ("f. 177", erroni)
Reproduccions:PARES ACA