Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc388 (13 / desembre / 2019)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 76v

Publicació de la fitxa: 2017-10-28
Darrera modificació: 2017-10-30
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Manament – Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Llibres – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1071, f. 76v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:24 octubre 1359
Lloc:Cervera

Contingut

Regest

Regest:Pere III ordena al seu arxiver, Pere Despalau, que permeti consultar tots els llibres d'astrologia del seu arxiu, fora dels dos d'ʿAlī ibn Abī-l-Riǧāl (Alí Abenragel), que no li calen, a Dalmau Sesplanes, per l'obra d'astrologia que està elaborant per encàrrec del rei.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«En Pere et cetera. Al feel nostre En Pere Dezpalau, tinent les claus del nostre archiu de les armes del palau nostre de Barcelona, salut e gràcia. Ffem-vos a ssaber que Nós havem manat al feel de Casa nostra En Dalmau Çesplanes, que ab los libres nostres d'art d'estrologia qui són en lo dit archiu nos faça alcuna obra de la dita art, segons que d'açò l'avem informat. Per què volem e us dehïm e us manam que, exceptats .II. libres qui són apellats Alí Abenragel, los quals per la dita rahó no cal que·l li liurets, tots los altres libres de la dita art d'astrologia los quals lo dit En Dalmau vos demanarà, un aprés altre, successivament, ço és, ell retén a vós lo que primerament li haurets liurat e vós liuran a ell un aprés altre, liurets a ell per la dita rahó, recobran en cascun liurament dels dits libres albarà o àpocha dels libres que li liurarets. — Dada en Gerona [i.e. Cervera], a .XXIIII. dies de octobre en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.LIX. — Rex Petrus. — Probata. — Dominus rex misit signatam sua propria manu».
Llibres
Pere Engilbert, Dalmau Sesplanes, Jacob ben Abraham Isḥaq al-Qorsuno, Taules del rei en Pere

Observacions

Hem revisat la transcripció de Rubió i corregit la foliació.

Bibliografia

Edicions:Massó i Torrents (1890), Tractat d'astrologia ó sciencia ..., p. 37 ("f. 176v", erroni)
Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 190, doc. 191 ("f. 176v", erroni)
Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 65n ("f. 176v", erroni)
Reproduccions:PARES ACA