Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc389 (06 / agost / 2020)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv

Publicació de la fitxa: 2017-10-28
Darrera modificació: 2017-11-01
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Convinença – Notarial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Barcelona – Instrumental

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 230, f. 170rv
Òlim:Bernat de Torre, Capbreu, 18/06/1361 - 13/02/1362.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:24 gener 1362
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Bernat Engilbert («Angilbert»), de la diòcesi de Rodés, però ara habitant a Barcelona, germà i hereu del seu difunt germà Pere Engilbert («Angilbert»), metge (físic) de la Casa del rei i ciutadà de Barcelona, renuncia a favor de Dalmau Sesplanes («Planes»), ciutadà de Barcelona, a tots els drets que pogués tenir en una esfera armil·lar que el seu germà i Dalmau van fer per al rei.
Persones relacionades
1. Bernat Engilbert (fl. 1362) - atorgant
2. Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361) - posseïdor de béns
3. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari
4. Bernat de Torre (fl. 1345 – 1366) - notari

Text

Transcripció:«... ego Bernardus Angilbert, diocesis Ratunensis, nunc comorans in Barchinona, frater et heres et successor, ut assero, bonorum et iurium Petri Angilbert, quondam, phisici, de domo domini regis ac civis Barchinone... absolvo, definio et remitto vobis Dalmacio Planes, civi Barchinone, et vestris, perpetuo omnes actiones, questiones, petitiones et demandas... ratione videlicet et occasione cuiusdam operis aspere de astrologia, quam vos vel dictus frater meus, dum vivebat, fecistis ad opus dicti domini regis, vel ratione quitationis vel aliis quibusvis titulis, iuribus, rationibus sive causis usque in hunc diem...»

Observacions

Malgrat aquesta convinença, Bernat acusà Dalmau d'haver enverinat i robat el seu germà:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362

Bibliografia

Edicions:Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., pp. 355-356, doc. 228 ("Ramon Planes")