Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc390 (27 / setembre / 2020)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 20/9, ff. 56v-57r

Publicació de la fitxa: 2017-10-28
Darrera modificació: 2017-10-28
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Àpoca – Notarial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Llibres – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - AHPB - Protocols notarials
Signatura:20/9, ff. 56v-57r
Òlim:Guillem de Santhilari, Quinquagesimum septimum capibrevium notularum, 5/12/1366 - 9/04/1367.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:24 gener 1367
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Dalmau Sesplanes («Planes»), reconeix haver rebut de Ramon de Vilanova, cavaller, conseller i tresorer del rei, 300 florins d'or d'Aragó per les despeses fetes en diversos llibres d'astrologia del rei, que aquest havia ordenat pagar (Barcelona, 6/01/1367).
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari
2. Guillem de Santhilari (fl. 1343 – 1383) - notari

Text

Transcripció:«... quod de mandato eiusdem domini regis vobis facto cum littera sua papirea patenti, sigillo eiusdem domini regis sigillata, data Barchinone sexta die januarii, anno a Nativitate Domini et infrascripto, quam vobis restituo cum presenti, solvistis michi trecentos florenos auri Aragonie, quos dictus dominus rex michi in aliqualem satisfactionem sumptuum per me factorum in quibusdam libris ipsius domini regis astrologie per vos cum dicta littera tribui et exsolvi mandavi...»

Observacions

Hernando 1995 infereix que Dalmau Sesplanes havia comprat els llibres per al rei, però també podria fer referència a una retribució per l'elaboració d'obres.

Bibliografia

Edicions:Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., p. 389, doc. 260