Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc391 (04 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r

Publicació de la fitxa: 2017-10-28
Darrera modificació: 2017-10-28
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Debitori
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Barcelona – Instrumental – Llibres – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1179, f. 106r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:4 gener 1362
Lloc:Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Contingut

Regest

Pere III mana a l'escrivà de ració [Pere Desbosc] que siguin anotades a Dalmau Sesplanes, com a pendents de pagar, les despeses fetes en l'esfera armil·lar que ha de posar-se al palau reial de Barcelona.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Lo rey. — Manam-vos que façats compte e albarà que s'endreç a·n Berenguer de Reelat de totes les messions que·n Dalmau Planes ha fetes en la spera, e ferà entrò que sia en lo palau, abantén-li de totes les dites messions .L. florins d'aquell[s] .C. florins que li són notats en libre de accurriments de vostre ofici, car los altres .L. florins deuen romandre notats per altra obra que fa nostra entrò sia acabada. — Dada en lo loch de Sent Boy, sots nostre segell secret, a .IIII. dies de jener de l'any de Nostre Senyor .M.CCC.LXII. — Rex Petrus — Dirigitur scriptori porcionis. — [marg. esq.:] Pro curia».

Observacions

Hem revisat la transcripció de Rubió i corregit la data.
L'ordre de pagament al tresorer de la reina a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Manament, Reial – 4 gener 1362, en la qual no s'esmenta l'«altra obra», que podria ser una obra escrita.
El notament detallat de l'escrivà de ració a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria, Reial – 15 gener 1362; vegeu també Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria, Reial – c. 1359.
Les disposicions per col·locar l'esfera a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament, Reial – 4 gener 1362.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 199, doc. 201
Reproduccions:PARES ACA