Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc392 (04 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r

Publicació de la fitxa: 2017-10-28
Darrera modificació: 2017-10-28
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Barcelona – Instrumental – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1179, f. 106r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:4 gener 1362
Lloc:Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Contingut

Regest

Pere III mana al tresorer de la reina, Berenguer de Relat, que pagui a Dalmau Sesplanes tot el que li és degut per l'elaboració d'una esfera armi·lar per al rei.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Lo rey. — En Berenguer de Reelat: manam-vos que dels diners assignats a la obra del palau de Barcelona donets e paguets tot ço que sia degut a·n Dalmau Planes per messió de la espera que havem feta fer, segons que de la dita messió apparrà per albarà d'escrivà de ració. — Dada en lo loch de Sent Boy, sots nostre segell secret, a .IIII. dies de jener en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.LXII. — Rex Petrus. — Dirigitur Berengario de Reelato — [marg. esq.:] Pro curia».

Observacions

L'ordre a l'escrivà de ració a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Debitori, Reial – 4 gener 1362, en la qual s'al·ludeix també a una «altra obra», que podria ser una obra escrita.
El notament detallat de l'escrivà de ració a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria, Reial – 15 gener 1362; vegeu també Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria, Reial – c. 1359.
Les disposicions per col·locar l'esfera a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament, Reial – 4 gener 1362.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 199n