Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc393 (04 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v

Publicació de la fitxa: 2017-10-28
Darrera modificació: 2020-09-14
Bases de dades:Sciència.cat – MedCat
Fons:Carmel Ferragud

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astrologia – Astronomia – Instrumental – Rei

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1179, f. 106v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:4 gener 1362
Lloc:Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Llengua

Català

Contingut

Regest

Pere III mana que l'esfera armil·lar que li han fet [Pere Engilbert i Dalmau Sesplanes] sigui col·locada a la cambra on té els llibres del palau de Barcelona.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361) - esmentat
3. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - esmentat

Text

Transcripció:«Petrus et cetera. Com Nós havem acordat que l'espera que havem feta fer estiga en la cambra on estan los libres, volem e manam que, aytant com porets, spatxets la dita cambra, arrimant deçà los cofres dels libres de guisa que la dita espera hi puga bé estar. E si per aventura la espera havia ops tota la cambra trets-ne los cofres dels libres e estiguen en l'archiu, e la espera que estiga en la dita cambra. — Dada en Sent Boy, sots nostre segell secret, a .IIII. dies de jener de l'any .M.CCC.LXII. — Rex Petrus. — Dirigitur Petro Palau. — [marg. esq.:] Pro curia».

Observacions

Hem revisat la transcripció de Rubió.
El rei, al pròleg de les Taules de Barcelona que va encomanar a Pere Engilbert i Dalmau Sesplanes, al·ludeix a aquesta esfera: «E lo dit mestre Pere [Engilbert] [...] segons que trobà les steles fixes a l'orizont de la dita ciutat [de Barcelona], sí les posà, ab lurs ymatges, en una gran spera, la qual ha .VII. palms de diàmetre, la qual tenim en lo nostre palau en la dita ciutat» (Millàs 1962: 124).
El compte de despeses, amb molts detalls sobre l'esfera, a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria, Reial – 15 gener 1362.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 199-200, doc. 202 (reprodueix en nota el fragment de les Taules a partir de l'edició de Massó 1890)
Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 66 ("reg. 1979, fol. 160v")