Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc394 (09 / agost / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-***

Publicació de la fitxa: 2017-10-28
Darrera modificació: 2017-10-30
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Tresoreria – Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Barcelona – Instrumental – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 871, ff. 186v-***
Òlim:Libre VIII extraordinari fet per En Pere Desbosch, escrivà de ració, començat en 1359 (Rubió).

Data i lloc

Datació:expressa
Data:15 gener 1362
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Albarà de l'escrivà de ració del rei, Pere Desbosc, adreçat al tresorer de la reina, Berenguer de Relat, de les despeses fetes per Dalmau Sesplanes («Planes»), de la Casa del rei, en la construcció d'una esfera armil·lar per al rei, efectuada per ell i pel difunt mestre Pere Engilbert («Angilbert»), mestre d'astrologia, a la ciutat de Barcelona, i que fou acabada el desembre de 1361. L'albarà conté tot el detall de la compra de materials (l'atzur al mercader de Barcelona Bernat Corral), la construcció, la decoració (per part del pintor Ramon Torrent) i el trasllat de l'esfera.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari
2. Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361) - esmentat

Observacions

L'ordre a l'escrivà de ració a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Debitori; Reial – 4 gener 1362.
L'ordre de pagament al tresorer de la reina a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Manament; Reial – 4 gener 1362.
Les primeres despeses per a la construcció de l'esfera a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria; Reial – c. 1359.
Les disposicions per col·locar l'esfera a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament; Reial – 4 gener 1362.
Vegeu també Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença; Notarial – 24 gener 1362.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, pp. 139-142, doc. 141
Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., pp. 67-68 ("5 enero")