Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc395 (04 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v

Publicació de la fitxa: 2017-10-28
Darrera modificació: 2021-02-18
Bases de dades:Sciència.cat – MedCat
Fons:Carmel Ferragud

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Investigació judicial

Matèria

Astròleg – Familiar/domèstic – Físic – Rei

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 707, f. 159v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:24 març 1362
Lloc:València

Contingut

Regest

Pere III ordena al veguer de Barcelona que investigui si Dalmau Sesplanes («Planes»), astròleg del rei, ciutadà de Barcelona, és culpable o no de la mort per enverinament de Pere Engilbert («Engelbert»), també astròleg del rei, amb el qual aquell col·laborava i convivia, tal com denuncia el germà del darrer, Bernat Engilbert, malgrat que fou dessospitat pels físics que el van assistir fins al final.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361) - esmentat
3. Bernat Engilbert (fl. 1362) - acusador
4. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - acusat

Observacions

Bernat també acusà Dalmau d'haver-se apropiat dels béns del seu germà, a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362.
Abans havien fet una convinença sobre els salaris rebuts per Pere, a Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença, Notarial – 24 gener 1362.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, pp. 142-143, doc. 142
Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Ferragud Domingo (2005), Medicina i promoció social a la ..., p. 283 ("f. 158v", Bernat és, erròniament, "fill" de Pere)