Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc400 (19 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1665, f. 38v

Publicació de la fitxa: 2017-11-01
Darrera modificació: 2021-02-19
Bases de dades:Sciència.cat, Eiximenis

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Barcelona – Infant

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1665, f. 38v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:15 novembre 1381
Lloc:Tarragona

Contingut

Regest

L'infant Joan mana al seu camarlenc, Joan Gener, que s'informi per Francesc Eiximenis i per l'astròleg del rei Dalmau Sesplanes («Çaplana») de quins auguris podria indicar l'albirament d'un cometa (probablement, el cometa Halley), i que li faci saber per escrit les opinions de l'un i de l'altre.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Francesc Eiximenis (1327/1332 – 1409) - esmentat
3. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - esmentat

Text

Transcripció:«Mossèn Johan, d'alscuns dies a ençà ha hom vista d'açí una stella qui·s mostra a la matinada en les partides de Levant ab fort gran coha e gran claror, e creem que d'aquí de Barcelona e de moltes altres partides la veja hom en aquella maseixa [sic] ora, car gens hic ha[n] vengudes de València qui compten que de la ciutat de València la ha hom axí mateix vista. On, com molts se acorden que açò és senyal de cosa esdevenidora molt gran, volem e us manam que sapiats ab maestre Francesch Eximèneç lo juhí que ell ne fa o n'à fet e axí mateix, e açò secretament, aquell que·n fa En Dalmau Çaplana, sens que la .I. d'ells no u sàpia de l'altre. E scrivets-nos clarament ab vostra letra lo dit del .I. e de l'altre, e tota cosa novella que sapiats. — Dada en Tarragona, sots nostre segell secret, a .XV. dies de noembre de l'any .M.CCC.LXXXI. — Primogenitus. — Dirigtur Johanni Generii. — Dominus dux mandavit mihi Petro de Tarrega. — Probata. [Marg. esq.:] Non est de jure sigilli».

Bibliografia

Edicions:Riera i Sans (2010), Francesc Eiximenis i la casa ..., pp. 16-17, doc. 23
Trenchs Òdena (2011), Documents de Cancelleria i de ..., p. 493, doc. 1970
Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Ferragud Domingo (2005), Medicina i promoció social a la ..., p. 480n ("reg. 1666")