Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc401 (04 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1095, f. 48v

Publicació de la fitxa: 2017-11-01
Darrera modificació: 2017-11-09
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Barcelona – Llibres – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1095, f. 48v
Òlim:Curie 43

Data i lloc

Datació:expressa
Data:5 gener 1376
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Pere III eximeix Dalmau Sesplanes («Planes») del servei militar durant tres anys per tal que pugui treballar en la composició d'un llibre d'astrologia que li havia encomanat i que es calcula que podrà acabar en aquest termini.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Nos Petrus et cetera. Perfeccionem cuiusdam operis seu libri astrologie quem vos, fidelis de domo nostra Dalmacius Planes, civis Barchinone, ad opus et servicium nostri componitis, haventes valde cordi et volentes, propterea quod ipsius operis seu libri composicioni insistatis assidue, nec ab eo vos oporteat distrahi pro subscriptis, tenore presentis enfranquimus francumque, quitium et immunem facimus ex causa predicta vos, dictum Dalmacium, per tres annos proxime secuturos, quibus dictum opus seu libri compositio debet perdurare, ab omni exercitu hoste, gayta et cavalcata ac redemptione et contribucione eiusdem. Et ulterius volumus et providemus supersederi in omnibus causis et questionibus, processibus, execucionibus, renantamentis motis et movendis, incohatis et incohandis, per dictum triennium contra vos, dictum Dalmacium, et bona vestra quibuscumque rationibus sive causis. Mandantes per eandem, de certa scientia et expresse, vicario et subvicario Barchinone ceterisque universis et singulis officialiis, portariis et comissariis nostris judicibus delegatis et subdelegatis et dictorum officialium locatenentibus presentibus et futuris, sub pena .D. morabatinorum auri ac ire et indignationis nostre incursu, quatenus franquitatem, immunitatem ac supersedimentum nostrum huiusmodi firmiter observent observarique faciant per tempus predictum, nec vos, dictum Dalmacium, ad eundum ad aliquem exercitum, gaytam, hostem seu cavalcatam compellant nec a vobis aliquid exigeant pro eiusdem, nec alia contra predicta veniant quavis causa, litteris et provisionibus quibuslibet factis vel fiendis in contrarium sub quacumque forma et expressione verborum quantumcumque derogatoriorum quas huius serie revocamus et pro revocatis et nullis haberi volumus et aliis quibuscumque hiis adversantibus obsistentibus nullomodo abdicantes eis et eorum cuilibet ad cautelam potestatem omnimodam contrarium faciendi. In cuius rei testimonium hanc fieri et sigillo nostro secreto jussimus comuniri. — Datam Barchinone, quinta die janerii anno a Nativitate Domini .Mº.CCCº.LXXVIº. — Rex Petrus. — Bernardus Michaelis mandato domini regis. — Probata».

Observacions

Hem revisat la transcripció (parcial) de Rubió i corregit la foliació que en dóna.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 280n ("f. 47v", parcialment)
Reproduccions:PARES ACA