Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc402 (19 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1658, f. 11v

Publicació de la fitxa: 2017-11-02
Darrera modificació: 2020-09-16
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Lletra
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Infant – Llibres

Llocs / territoris

Territoris:Rosselló i Cerdanya (comtats)
Localitats:Perpinyà

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1658, f. 11v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:12 setembre 1379
Lloc:Perpinyà

Llengua

Català

Contingut

Regest

L'infant Joan, en postdata a una petició al seu camarlenc, Joan Gener, perquè avisi o faci avisar el rei dels moviments de tropes mercenàries prop de la frontera de Carcassona, li participa que, per mà del cirurgià Guillem Colteller, ha rebut un llibret sobre l'eclipsi del sol i de la lluna i les fases d'aquesta de Dalmau Sesplanes («Çaplana»), i li sol·licita que demani a l'autor un aclariment sobre el compte de les hores segons les dites fases.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - esmentat
3. Guillem Colteller (fl. 1357 – 1392) - intermediari

Text

Transcripció:«Lo primogènit. — Mossèn Joan ... Nós havem reebut per mà de maestre Guillem Colteller .I. libret que En Dalmau Çaplana nos ha tramès de l'eclipsi del sol e de la luna e del girament e del ple de la luna. E no sabem si·l compte que·s fa de les hores del dit girament e ple comense al sol post o al mitgdia o quan; e axí fets ab ell que·ns ho diga e certifficats-nos-en clarament ab vostra letra. — Dada ut supra. — Primogenitus. — Fuit directa Johanni Januarii».
Llibres
Dalmau Sesplanes, Llibre de l'eclipsi del sol i de la lluna i de les fases de la lluna

Bibliografia

Edicions:Bofarull i Sans (1876), "Colección de cartas inéditas ...", pp. 17-18, doc. 1
Bofarull i Sans (1887-1888), "Datos para la historia de la ...", p. 162, doc. 1
Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 280-281, doc. 304