Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc404 (09 / agost / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 853, f. 219r

Publicació de la fitxa: 2017-11-02
Darrera modificació: 2017-11-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Carmel Ferragud
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Tresoreria – Reial

Matèria

Astròleg – Barcelona – Físic – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 853, f. 219r
Òlim:Escrivania de ració del rei. «Libre .VI. d'albarans de vestir fets per En Pere Desbosch, scrivà de ració de casa del senyor rey».

Data i lloc

Datació:expressa
Data:14 febrer 1360
Lloc:Saragossa [Zaragoza]

Contingut

Regest

L'escrivà de ració del rei comunica al tresorer Bernat d'Olzinelles que, segons consta a l'albarà corresponent, cal pagar 360 ss. b. a mestre Pere Engilbert («Angilbert»), físic de casa del rei («físich de casa sua»), per al vestit de l'any corrent.
Persones relacionades
1. Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361) - beneficiari

Observacions

Al mateix foli hi ha un albarà idèntic per a Dalmau Sesplanes (m. 1383).

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA