Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc408 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 853, f. 219r

Publicació de la fitxa: 2017-11-02
Darrera modificació: 2017-11-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Barcelona – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 853, f. 219r
Òlim:Escrivania de ració del rei. «Libre .VI. d'albarans de vestir fets per En Pere Desbosch, scrivà de ració de casa del senyor rey».

Data i lloc

Datació:expressa
Data:14 febrer 1360
Lloc:Saragossa [Zaragoza]

Contingut

Regest

L'escrivà de ració del rei comunica al tresorer Bernat d'Olzinelles que, segons consta a l'albarà corresponent, cal pagar 360 ss. b. a Dalmau Sesplanes («Planes»), de casa del rei («de casa sua»), per al vestit de l'any corrent.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Observacions

Al mateix foli hi ha un albarà idèntic per a Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361).

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA