Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc409 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 44r

Publicació de la fitxa: 2017-11-02
Darrera modificació: 2021-01-11
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Certificat
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Barcelona – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 829, f. 44r
Òlim:Escrivania de ració del rei. «Libre .IX. de les quitacions dels hòmens a cavall de casa del senyor rey fet per En Pere Dezbosch, scrivà de ració de casa del senyor rey, comensat en l'any de la nativitat de nostre Senyor .M.CCC.LX.».

Data i lloc

Datació:expressa
Data:4 setembre 1360
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

L'escrivà de ració del rei comunica al tresorer Bernat d'Olzinelles que, segons consta a l'albarà corresponent, cal pagar a Dalmau Sesplanes («Planes»), «de casa del senyor rey», per quitació ordinària de dues bèsties, des de l'1 de gener fins al 30 de novembre de l'any corrent, que son 11 mesos, a raó de 2 ss. b. per bèstia i dia, que fan en total 1.320 sous, dels quals se li han de restar 192 ss. 8 dnr. b. que ja li han estat pagats dels diners de la cambra del rei en el mes d'agost i queden per pagar, per tant, 1.127 ss. 4 dnr. b.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Observacions

Al mateix foli hi ha un albarà idèntic per a Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361).

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA