Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc41 (15 / maig / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 112/26, 2-XI-1440

Publicació de la fitxa: 2013-07-14
Darrera modificació: 2014-05-25
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Astronomia – Barcelona – Ciutadà – Filosofia – Gramàtica – Llibres – Lògica – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials
Signatura:112/26, 2-XI-1440
Òlim:Simó Carner, Quartus liber inventariorum et encantuum, 1438-1445.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:2 novembre 1440
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari de béns d'un anònim, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Anònim - posseïdor de llibres
2. Simó Carner (fl. 1408 – 1445) - notari

Text

Llibres
3. Boeci, Llibre de consolació, Traductor: Antoni Ginebreda
Text:«Item altre libre scrit en paper de forma menor, apellat Boeci de Consolació».
Observacions:A diferència dels altres dos Boecis, aquest potser era en català.
14. Gerard de Cremona, Teòrica de les planetes, Traductor: Anònim
Text:«Item .I. qüern scrit en pergamins apellat Theòrica de plenetes».
Observacions:Potser en català (ms. actualment il·localitzat de c. 1440).

Observacions

La biblioteca inclou, entre d'altres, els llibres següents: Consolació de Boeci (1 [glossat] i 15 [amb l'Scolarium doctrina]), Lògica Nova (4), Qüestions de filosofia (5), Qüestions logicals (6), Qüestions sobre la lògica vella (7), Pere Elies menor (8), Martí de Lanata (10), Alenchs d'Aristòtil (11), Modernitats logicals (12), Mestre Guàrdia (13), tots segurament en llatí malgrat els títols.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., pp. 64-65, § 84 (només llibres)
Citacions:Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 193 (llibre núm. 14)