Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc410 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 173r

Publicació de la fitxa: 2017-11-02
Darrera modificació: 2017-11-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Barcelona – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 829, f. 173r
Òlim:Escrivania de ració del rei. «Libre .IX. de les quitacions dels hòmens a cavall de casa del senyor rey fet per En Pere Dezbosch, scrivà de ració de casa del senyor rey, comensat en l'any de la nativitat de nostre Senyor .M.CCC.LX.».

Data i lloc

Datació:expressa
Data:10 setembre 1361
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

L'escrivà de ració del rei comunica al tresorer Bernat d'Olzinelles que, segons consta a l'albarà corresponent, cal pagar la quitació ordinària de 2 bèsties a Dalmau Sesplanes («Planes»), «de casa del senyor rey», pel període que va de l'1 de desembre de 1360 fins la fi d'octubre de 1361, que són onze mesos «los quals contínuament ha estat e [à] entès en alcunes obres que·l dit senyor li manà fer en la ciutat de Barcelona», a raó de 2 ss. b. diaris que fan un total de 1.320 ss. b., dels quals li han de ser restats 304 ss. 2 dnr. b. que li foren pagats en el mes de febrer a Barcelona, de manera que li són deguts 1.015 ss. b. 10 dnr. b.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Observacions

Al verso del mateix foli hi ha un albarà idèntic per a Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361).

Bibliografia

Reproduccions:ACA PARES