Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc411 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 244r

Publicació de la fitxa: 2017-11-02
Darrera modificació: 2017-11-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Barcelona – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 829, f. 244r
Òlim:Escrivania de ració del rei. «Libre .IX. de les quitacions dels hòmens a cavall de casa del senyor rey fet per En Pere Dezbosch, scrivà de ració de casa del senyor rey, comensat en l'any de la nativitat de nostre Senyor .M.CCC.LX.».

Data i lloc

Datació:expressa
Data:31 desembre 1361
Lloc:Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Contingut

Regest

L'escrivà de ració del rei comunica al tresorer Bernat d'Olzinelles que, segons consta a l'albarà corresponent, cal pagar la quitació ordinària de 2 bèsties a Dalmau Sesplanes («Planes»), «de casa del senyor rey», pel període que va des de l'1 de novembre de 1361 fins a la fi de desembre del mateix any, que són dos mesos, a raó de 2 ss. b. diaris, que fan en total 240 ss. b.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Observacions

Al mateix foli hi ha un albarà idèntic per a Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361).

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA