Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc412 (09 / agost / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 344, f. 103rv

Publicació de la fitxa: 2017-11-02
Darrera modificació: 2017-11-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Carmel Ferragud
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tresoreria – Reial

Matèria

Astròleg – Barcelona – Físic – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 344, f. 103rv
Òlim:Tresoreria del rei.

Data i lloc

Datació:expressa
Data: març 1362
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El tresorer del rei, Bernat d'Olzinelles, paga la quitació ordinària corresponent al periode que va de l'1 de novembre de 1361 al 31 de gener de 1362 a diverses persones de la casa del rei, entre les quals mestre Pere Engilbert («mestre P. Gilabert»), que percep 240 ss. b.
Persones relacionades
1. Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361) - beneficiari

Observacions

Malgrat que en la data d'aquest pagament Pere Engilbert ja era mort (morí al desembre de 1361 o primers de gener de 1362), ha de correspondre a quantitats degudes. A la cort hi havia un altre Pere Gilabert que era ajudant de l'almoiner i del sobreatzembler, que no és qualificat de 'mestre'.
El pagament, en efecte, correspon a l'albarà de l'escrivà de ració de Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 244r – Tresoreria; Reial – 31 desembre 1361, pel qual se li assigna aquesta quantitat per al període que va de l'1 de novembre al 31 de desembre de 1361.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA