Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc413 (04 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 94v

Publicació de la fitxa: 2017-11-02
Darrera modificació: 2017-11-03
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Barcelona – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1270, f. 94v
Òlim:Sigilli secreti 138.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:13 març 1381
Lloc:Saragossa [Zaragoza]

Contingut

Regest

Pere III mana per segona vegada al seu tresorer, Pere Desvall, que pagui el que és degut a Dalmau Sesplanes perquè pugui fer l'obra d'astrologia que li havia encomanat.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Lo Rey. — Segons havem entès, vós no havets dat recapte a·n Dalmau Planes, lo qual Nós pensàvem que dies ha fos fora de Barcelona per fer a Nós una obra d'astrologia, la qual Nós tenim a cor. Per què tantost fets que haja bon recapte, si no Nós promatem a Déu e a santa Maria que d'est fet vos darem a conèxer que greu nos sap. E membre-us que ja us ne havem escrit, e axí guardats-vos que altra vegada no us ne hajam scriure. — Dada en Saragoça, sots nostre segell secret, a .XIII. dies de març de l'any .M.CCC.LXXXI. — Rex Petrus. — Dirigitur Petro de Vallo».

Observacions

Hem revisat la transcripció de Rubió.
L'ordre anterior que s'hi al·ludeix és a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 41v – Manament, Reial – 31 desembre 1380.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 290-291, doc. 316
Reproduccions:PARES ACA