Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc424 (28 / febrer / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1357, f. 2r

Publicació de la fitxa: 2020-09-09
Darrera modificació: 2020-09-14
Bases de dades:Sciència.cat – MedCat
Fons:Carmel Ferragud

Descripció

Autor:Carmel Ferragud
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Físic – Mestre – Rei

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Cervera

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1357, f. 2r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:2 desembre 1374
Lloc:Cervera

Llengua

Català

Contingut

Regest

El rei Pere mana al lloctinent del mestre racional que atenga el que li diran Bartomeu de Tresbens i Dalmau Sesplanes, els seus metge i astròleg, respectivament, que han estat cridats a Cervera per ell.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Bartomeu de Tresbens (fl. 1359 – 1375) - beneficiari
3. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Lo Rey. — Nós manam venir aquí per alguns afers nostres lo feel de casa nostra maestre Bartomeu de .III.bens, los quals han a fer aquí, ell e Dalmau Sesplanes, de casa nostra. Per què us deïm e manam que a açò que·ls dits maestre Barthomeu e Dalmau Planes vos diran, e sobre·ls dits affers, de nostra part creegats axí com si nós vos ho deÿem e·ls endrecets sobre aquells, e d'açò·ns farets plaer e servey. — Dada a Cervera, sots nostre segell secret, a .II. dies de deembre de l'any .M.CCC.LXXIIII. — Rex Petrus.
Bernardo de Colle, locumtenenti magistri rationalis. — Dominus rex misit signatam. — Probata».

Bibliografia

Edicions:Ferragud - Giralt (2019), "Bartomeu de Tresbens, metge i ...", p. 157, doc. 29
Reproduccions:PARES ACA