Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc441 (28 / febrer / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1344, ff. 22v-23r

Publicació de la fitxa: 2017-11-09
Darrera modificació: 2021-02-23
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Donació
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Llibres – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1344, ff. 22v-23r
Òlim:Peccunie 50.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:6 gener 1367
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El rei Pere III dóna 300 florins d'or d'Aragó al seu astròleg Dalmau Sesplanes («Planes») per l'elaboració d'unes obres d'astrologia per a ell que li ha fet arribar. El 26 de gener Dalmau reconeixerà haver aquesta quantitat pel mateix concepte (Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/9, ff. 56v-57r – Àpoca, Notarial – 24 gener 1367).
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Nos Petrus et cetera. In remuneracionem serviciorum per vos, fidelem domesticum nostrum Dalmacium Planes, nobis impensorum et in aliqualem satisfaccionem sumptuum per vos factorum in quibusdam libris nostris astrologie, quos nobis tradidistis, trecentos florenos auri Aragonie vobis cum presenti concedimus graciose. Mandantes per hanc eandem dilecto consiliario et thesaurario nostro Raymundo de Villanova, militi, quatenus dictos trecentos florenos auri de peccunia curie nostre que penes ipsum est vel erit vobis, dicto Dalmacio, aut cui volueritis loco vestri tribuat et exsolvat, et in solucione recuperet a vobis presentem cum apocha de soluto. — Datam Barchinone, .VIª. die januarii, anno a nativitate Domini .Mº.CCCº.LXº. septimo. — Visa Roª. — Dominus rex mandavit mihi Johannes Vallispirii. — Dominus rex vidit eam, quam misit sigillo sui anuli sigillatam».

Observacions

Precedeix el document el títol «Dalmatius Planes», en lletra d'una mà moderna, segurament de l'arxiver Josep Llaris (m. 1727).

Bibliografia

Edicions:Trenchs Òdena (2011), Documents de Cancelleria i de ..., núm. 1354
Citacions:Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 71