Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc442 (19 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1746, f. 12rv

Publicació de la fitxa: 2017-11-09
Darrera modificació: 2017-11-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Lletra
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Confiteria – Infant

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1746, f. 12rv
Òlim:Curie sigilli secreti locumtenencie infantis Joannis 13.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:6 agost 1379
Lloc:Perpinyà

Contingut

Regest

L'infant Joan, lloctinent general de Pere III, demana al seu camarlenc, Joan Gener, que faci unes consultes astrològiques sobre una profecia procedent d'Avinyó a l'astròleg reial Dalmau Sesplanes («Sesplanes») i al rei Pere III, i també, entre d'altres coses, que li faci arribar dos pots de pomes d'Alexandria confitades.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - esmentat

Text

Transcripció:«Lo primogènt. — Mossèn Johan: sapiats que aprés vós fos partit d'ací nos és estada mostrada una profecia continent moltes coses, axí de temps passat con de esdevenidor, la qual és venguda d'Evinyó, segons que·ns han dit, e de la qual vos tramatem translat, manants-vos que damanat en Dalmau Sesplanes si les coses contengudes en la dita profecia en quant toquen temps passat són estades e en quant toquen temps esdevenidor, segons art de astrologia, poden o deuen ésser. Mostrets la dita proffecia al senyor rey e sapiats ab lo dit senyor ell si la ha haüda ne en quina manera n'à usat ne da qui[na] n'entén usar, e açò axí mateix sapiats ab lo dit Dalmau, e de continent certifficats-nos-en ab vostra letra largament. [...] [Segueixen instruccions sobre un argenter italià («maestre Petxi, lombart») i sobre afers del Cisma]. — Dada en Perpenyà, sots nostre segell secret, a .VI. dies d'agost de l'any de la nativitat de nostre Senyor .M.CCC.LXXIX. [...] [Segueix postdata sobre afers del Cisma, al final de la qual:] Mossèn Johan: açí no·s troben [ms. trobem] pomes conffites d'Alexandria e les que Nós havem nos fallen ja, per què enviats-nos-en d'aquí .II. pots de les millors que aquí trobar puxats. — Primogenitus. — A l'amat conseller e camarlench nostre mossèn Johan Giner. — Dominus dux mandavit mihi Galcerando de Ortigis».

Observacions

Hem revisat la transcripció de Rubió i corregit els errors en la foliació i en la data que en dóna.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 280-281, nota (fragment, "f. 12", "7 d'Agost")
Reproduccions:PARES ACA