Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc445 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 349, f. 108r

Publicació de la fitxa: 2017-11-10
Darrera modificació: 2017-11-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 349, f. 108r
Òlim:Tresoreria del rei, volum de juliol-desembre de 1364.

Data i lloc

Datació:expressa
Data: setembre 1364
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El tresorer del rei, Bernat d'Olzinelles, paga, amb gran retard, la quitació ordinària a Dalmau Sesplanes, astròleg reial: 360 sous, corresponents al període agost-octubre de 1362.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Ítem, done a·n Dalmau Planes, de casa del senyor rey, los quals li eren deguts ab albarà d'escrivà de ració per rahó de sa quitació, és a ssaber, del primer dia del mes de agost proppassat tro per tot lo derrer dia del mes de octobre aprés següent de l'any .M.CCC.LXII., segons que en lo dit albarà se conté, que cobre — .CCC.LX. sol. bar. [Marg. esq.:] Albarà d'escrivà de ració».

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 71