Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc45 (31 / juliol / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v

Publicació de la fitxa: 2013-09-02
Darrera modificació: 2020-09-28
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Michael R. McVaugh
Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Alfaquí – Àrab – Cirurgia – Familiar/domèstic – Físic – Intèrpret – Jueus – Llibres – Mestre – Metge (minories) – Notari – Traduccions – Traductors

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 299, f. 52v
Òlim:Jacobi II Varia 13, Thesaurarii

Data i lloc

Datació:expressa
Data:18 novembre 1313
Lloc:Barcelona

Llengua

Llatí

Contingut

Regest

Jaume II mana al seu tresorer, Pere Marc, que pagui 1000 ss. b. a Jafudà Bonsenyor, per les despeses de traduir de l'àrab al català una obra de medicina d'«Halçahahuy» (=al-Zahrāwī) que li havia encomanat.
Persones relacionades
1. Jaume II el Just (1267 – 1327) - atorgant, posseïdor de llibres
2. Pere Marc (m. 1338) - destinatari
3. Jafudà Bonsenyor (fl. 1294 – 1331) - beneficiari
4. Astruc Bonsenyor (fl. 1258 – 1278) - esmentat
5. Pere Llop (fl. s. XIII ex. - XIV in.) - escrivà
6. Joan Amell (fl. 1306 – 1324) - intermediari

Text

Transcripció:«Jacobus, et cetera. Fideli thesaurario nostro Petro Marci, et cetera. Mandamus et dicimus vobis quatenus de peccunia curie nostre que est vel erit penes vos tribuatis et solvatis magistro Jahudano, filio Astrugi de Bonsenyor, quondam, judei Barchinone, mille sol. barchn. quos ei pro translatando et redigendo de arabico in romancio quodam libro scripto in arabico medicine vocato Halçahahuy providimus exibendos, et facta solucione, recuperetis ab eo presentem litteram cum apocha de soluto. Datam Barchinone, .VI. idus novembris anno Domini .Mº.CCCº.XIIIº. — Petrus Lupi, mandato regio facto per magistrum Johannem Emilii, medicum regium».
Llibres
Abū-l-Qāsim al-Zahrāwī, Cirurgia, Traductor: Jafudà Bonsenyor
Observacions:Identificació a partir de Cardoner 1944, McVaugh 1993 i Cifuentes 2006.

Observacions

L'ordre del rei a l'escrivà perquè escrivís el document fou transmesa per Joan Amell, físic major del monarca i aparentment amic de Jafudà Bonsenyor, però això no significa que tingués necessàriament cap intervenció en la traducció. El pagament del tresorer a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 282, f. 38v – Tresoreria, Reial – 1318.
Transcripció revisada.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, p. 22, núm. 29 («Halçahahny»)
Reproduccions:PARES: ACA
Cardoner i Planas (1944), "Nuevos datos acerca de Jafudà ...", entre pp. 290-291 (facs. en b/n)
Citacions:Rubió i Lluch - Rubió i Balaguer (1909), "Notes sobre la ciència oriental ...", p. 395
Cardoner i Planas (1944), "Nuevos datos acerca de Jafudà ...", pp. 287-288 i 291-293 (amb proposta d'identificació)
Romano (1991-1992), "Hispanojudíos traductores del ...", p. 229
McVaugh (1993), Medicine before the Plague ..., pp. 22n i 49-50
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 63, 94 i 127