Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ENG

Sciència.cat DB doc45 (05 / juny / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v

Publicació de la fitxa: 2013-09-02
Darrera modificació: 2015-06-07
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Manament – Reial

Matèria

Àrab – Barcelona – Cirurgia – Físic – Jueus – Llibres – Rei – Traduccions – Traductors

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 299, f. 52v
Òlim:Jacobi II Varia 13, Thesaurarii

Data i lloc

Datació:expressa
Data:18 novembre 1313
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Jaume II mana al seu tresorer que pagui 1000 ss. b. a Jafudà Bonsenyor, per les despeses de traduir de l'àrab al català una obra de medicina d'«Halçahahuy» (=al-Zahrāwī) que li havia encomanat.
Persones relacionades
1. Jaume II el Just (1267 – 1327) - atorgant, posseïdor de llibres
2. Pere Marc (m. 1338) - destinatari
3. Jafudà Bonsenyor (c. 1250 – 1330) - beneficiari
4. Astruc Bonsenyor (fl. s. XIII-2) - esmentat
5. Pere Llop (fl. s. XIII ex. - XIV in.) - escrivà
6. Joan Amell (fl. s. XIII ex. - XIV in.) - intermediari

Text

Transcripció:«Jacobus, et cetera. Fideli thesaurario nostro Petro Marci, et cetera. Mandamus et dicimus vobis quatenus de peccunia curie nostre que est vel erit penes vos tribuatis et solvatis magistro Jahudano, filio Astrugi de Bonsenyor, quondam, judei Barchinone, mille sol. barchn. quos ei pro translatando et redigendo de arabico in romancio quodam libro scripto in arabico medicine vocato Halçahahuy providimus exibendos, et facta solucione, recuperetis ab eo presentem litteram cum apocha de soluto. — Datam Barchinone, .VI. idus novembris anno Domini .Mº.CCCº.XIIIº. —— Petrus Lupi, mandato regio facto per magistrum Johannem Emilii, medicum regium».
Llibres
1. Abū-l-Qāsim al-Zahrāwī, Cirurgia, Traductor: Jafudà Bonsenyor
Observacions:Identificació proposada per Cardoner 1944.

Observacions

L'ordre del rei a l'escrivà perquè escrivís el document fou transmesa per Joan Amell, físic major del monarca, però això no significa que tingués necessàriament cap intervenció en la traducció.
Transcripció revisada.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, p. 22, núm. 29
Reproduccions:PARES: ACA
Citacions:Rubió i Lluch - Rubió i Balaguer (1909), "Notes sobre la ciència oriental ...", p. 395
Cardoner i Planas (1944), "Nuevos datos acerca de Jafudà ...", amb proposta d'identificació
Romano (1991-1992), "Hispanojudíos traductores del ...", p. 229
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 63, 94 i 127