Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc451 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 105r

Publicació de la fitxa: 2017-11-10
Darrera modificació: 2017-11-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Rei d'armes

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 363, f. 105r
Òlim:Tresoreria del rei, volum de 15/10/1372 a 31/12/1372.

Data i lloc

Datació:expressa
Data: desembre 1372
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El tresorer del rei, Pere Desvall, paga 950 florins d'or d'Aragó a Dalmau Sesplanes («Planes»), que exerceix d'escrivà d'acordament de l'armada, per retribuir els galiots de la galera La Victòria que ha anat a Sardenya.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Ítem, done a·n Dalmau Planes, scrivà de la taula de les armades reyals de la ciutat de Barcelona, los quals lo senyor rey ab letra sua datam en Barcelona a .III. dies del mes de deembre present li manà dar d'aquells .XXX. mille florins d'or d'Aragó atorgats al dit senyor per la cort qui·s celebre en la ciutat de Barcelona convertidors en los affers de Sardenya, e los quals lo dit Dalmau devia convertir en los galiots e altres qui eren anats en servey del senyor rey en la illa de Sardenya en la galea appellada La Victòria [sic], segons que en la dita letra se conté, la qual cobre ab àpoca — .D.CCCC.L. florins d'or. [Marg. esq.:] Letra del senyor rey signada de sa mà de .I. manament e àpocha, e són-li notats en lo .XVIIèn. libre de notaments comuns, en .C.X. cartes».

Observacions

Les dates inhabituals del volum responen al nomenament de Pere Desvall com a tresorer (copiat a l'inici).

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 71