Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc452 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 108v

Publicació de la fitxa: 2017-11-10
Darrera modificació: 2017-11-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 363, f. 108v
Òlim:Tresoreria del rei, volum de 15/10/1372 a 31/12/1372.

Data i lloc

Datació:expressa
Data: desembre 1372
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El tresorer del rei, Pere Desvall, paga 1.000 florins d'or d'Aragó a Dalmau Sesplanes («Planes»), que exerceix d'escrivà d'acordament de l'armada, per retribuir per tres mesos la tripulació de la galera Santa Victòria, que va a Sardenya.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Ítem, done a·n Dalmau Planes, scrivà de les armades reyals de la ciutat de Barcelona, ab letra del senyor rey datam en Barcelona a .IIII. dies del mes de noembre proppassat de l'any present, los quals lo senyor rey li manà donar d'aquells .XXX. mille florins d'or atorgats a ell per la cort qui·s celebre en la ciutat de Barcelona convertidors en los afers de Sardenya, e los quals lo dit Dalmau deu convertir en paga de .III. meses de la xurma de la galea apellada Santa Victòria, la qual passa en la isla de Sardenya, segons que en la dita letra se conté, la qual cobre ab àpocha — .M. florins d'or de Aragó. [Marg. esq.:] Letra del senyor rey sobresignada de sa mà de .I. manament e àpocha del dit Dalmau Planes, e són-li notats en lo .XVIIèn. libre de notaments comuns, en .C.X. cartes».

Observacions

Les dates inhabituals del volum responen al nomenament de Pere Desvall com a tresorer (copiat a l'inici).

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA