Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc454 (04 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1216, f. 70v

Publicació de la fitxa: 2017-11-10
Darrera modificació: 2017-11-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Donació
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1216, f. 70v
Òlim:Sigilli secreti 84.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:20 febrer 1368
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Pere III concedeix 5.000 sous barcelonesos a Dalmau Sesplanes («Planes»), domèstic reial, en auxili del seu matrimoni, per consideració als serveis que li fa.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Observacions

El pagament del tresorer a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 356, f. 89r – Tresoreria, Reial – agost 1368.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA