Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc46 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 102r

Publicació de la fitxa: 2013-11-25
Darrera modificació: 2017-10-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Geografia – Història natural – Llibres – Viatges

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1739, f. 102r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:17 juliol 1374
Lloc:València

Contingut

Regest

L'infant Joan demana a fra Nicolau de Térmens, confessor de la reina, que li procuri una còpia ben corregida amb el manuscrit que aquest posseïa o al qual podia accedir de l'obra que fra Odorico da Pordenone va escriure sobre el que va veure en el seu viatge per les parts de Tartària.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Nicolau de Térmens (fl. 1369 – 1374) - posseïdor de llibres
3. Pere de Tàrrega (fl. 1361 – 1383) - intermediari
4. Bartomeu Destahues (fl. 1373 – 1374) - escrivà

Text

Transcripció:«Primogenitus et locumtenens domini Regis Aragonum. — Cum transumptum libri fratris Theodorici de eo quod ipse in Tartarie partibus vidit tractantis quamplurimum afectemus habere, et propterea vos attente rogamus quatenus ipsius libri transumptum cum eius originali plenissime comprobatum fideli secretario nostro Petro de Tarrega quam cicius poteritis tradatis, qui nos ipsum transmittet et nostre proinde complecebitis voluntati. — Datum Valencie, sub nostro sigillo secreto, .XVII. die julii anno a Nativitate Domini .M.CCC.LXXIIII. — Primogenitus. — Religioso et dilecto nostro fratri Nicolao de Termens, domine Regine confessori et in sacra pagina professori. — Dominus Dux mandavit Bartholomeo Destahues».
Llibres
Odorico da Pordenone, Itinerarium
Observacions:Rubió 1908-1921 l'identifica (vol. 1, p. 273, nota) amb el De locis Terrae Sanctae de fra Teodoric, un monjo benedictí alemany del s. XI; la referència a un viatge per Tartària no avala l'opinió de Rubió. Vegeu Golubovich 1906-1927 i document de 18/05/1378.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 257, núm. CCLXXIV
Golubovich (1906-1927), Biblioteca bio-bibliografica ..., vol. 3, p. 392, extret de Rubió
Reproduccions:No disponible a PARES (15/10/2017).