Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc47 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1812, f. 69r

Publicació de la fitxa: 2013-11-25
Darrera modificació: 2020-12-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Geografia – Història natural – Llibres – Viatges

Llocs / territoris

Territoris:Aragó (regne)Xipre (regne/illa)
Localitats:Saragossa [Zaragoza]

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1812, f. 69r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:20 març 1378
Lloc:Saragossa [Zaragoza]

Contingut

Regest

L'infant Joan demana a Ramon de Perellós, vescomte de Roda, que li faci arribar el llibre de fra Odoric que li porta de Xipre juntament amb les coses que la reina Elionor de Xipre tramet a ell i a la seva esposa.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Ramon de Perellós (c. 1350 – post 1419) - posseïdor de llibres
3. Elionor de Prades (c. 1333 – 1416) - esmentat
4. Violant de Bar (c. 1365 – 1431) - esmentat

Text

Transcripció:«Lo primogènit. — Vescomte, pregam-vos que per qualque persona de bé nos trametats lo libre de frare Odorich e ço que la reyna de Xipre tramet a Nós e a nostra cara companyona, la duquessa. Dada en Saragoça, sots lo segell de nostre anell, a .XX. de març, l'any .M.CCC.LXXVIII. — Primogenitus. — Dirigitur al noble e amat conseller nostre, mossèn lo vescomte de Roda».
Llibres
Odorico da Pordenone, Itinerarium
Observacions:Rubió 1908-1921 l'identifica erròniament amb el De mirabilibus Terrae Sanctae, un relat d'una pelegrinació a Palestina sovint posat sota el nom d'Odorico, i que és segurament apòcrif. Vegeu document de 1378-05-18.

Observacions

Vegeu també
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1744, f. 134v – Manament, Reial – 23 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1745, f. 86v – Vària, Reial – 18 maig 1378

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 273, núm. CCXCIII
Golubovich (1906-1927), Biblioteca bio-bibliografica ..., vol. 3, p. 392, extret de Rubió