Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc472 (03 / desembre / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1260, f. 190r

Publicació de la fitxa: 2018-05-31
Darrera modificació: 2018-08-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Lletra – Reial

Matèria

Agricultura – Barcelona – Conseller reial – Jurista – Llibres – Mallorca – Rei – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1260, f. 190r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:18 desembre 1377
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Pere III demana a Jaume de Vedrinyans, conseller reial, jurista de Mallorca, que li trameti a Barcelona el seu exemplar del llibre d'agricultura de Pal·ladi.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Jaume de Vedrinyans (fl. 1338 – 1377) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:«Lo rey. — Entès havem que vós havets .I. libre lo qual ha nom Pal·ladi, e com Nós desigem molt haver lo dit libre, pregam-vos e manam com pus espressament podem que·l nos trametats per lo portador de la present, totes escusacions foragitades. — Dada en Barcelona, sots nostre segell secret, a .XVIII. dies de deembre de l'any .M.CCC.LXXVII. — Rex Petrus. — Dirigitur Jacobo de Vedrinyans, consiliario — Idem [=Dominus rex misit signatam]. — Probata».
Llibres
Rutili Pal·ladi, Tractat d'agricultura, Traductor: Anònim
Observacions:És probable que es tractés d'una traducció catalana de l'Opus agriculturae de Pal·ladi anterior a la de Rutili Pal·ladi, Llibre d'agricultura, Traductor: Ferrer Saiol (1380-1385), tal com s'ha inferit en diversos estudis sobre aquesta darrera, i que es pugui identificar amb la fragmentàriament conservada a Rutili Pal·ladi, Tractat d'agricultura, Traductor: Anònim (Capuano 2006).

Observacions

N'hem revisat la transcripció.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 272-273, doc. 292
Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Capuano (2006), "Una nueva versión catalana del ...", pp. 231-232 i 238