Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc48 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1744, f. 134v

Publicació de la fitxa: 2013-11-25
Darrera modificació: 2020-12-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Geografia – Història natural – Llibres – Viatges

Llocs / territoris

Territoris:Aragó (regne)Xipre (regne/illa)
Localitats:Saragossa [Zaragoza]

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1744, f. 134v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:23 març 1378
Lloc:Saragossa [Zaragoza]

Contingut

Regest

L'infant Joan reclama impacient a Ramon de Perellós, vescomte de Roda, que li faci arribar el llibre de fra Odoric que li porta de Xipre juntament amb les coses que la reina Elionor de Xipre tramet a ell i a la seva esposa.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Ramon de Perellós (c. 1350 – post 1419) - posseïdor de llibres
3. Ferrando Munyós (fl. 1378) - intermediari
4. Elionor de Prades (c. 1333 – 1416) - esmentat
5. Violant de Bar (c. 1365 – 1431) - esmentat
6. Pere de Tàrrega (fl. 1361 – 1383) - escrivà

Text

Transcripció:«Lo primogènit. — Veçcomte, molt ha que·ns fes saber que vendríets tantost a Nós e creem bé que affers hagen empatxada e empatxen encara vostra venguda, per què volem e us pregam que en cas que gayre dejats aturar nos trametats per lo feel cambrer nostre Ferrando Munyoç, portador de la present, lo libre de Todorich que·ns havets aportat e totes les coses que la reyna de Xipre envie a Nós e a la duquessa. Dada en Çaragoça, sots nostre segell secret, a .XXIII. dies de març de l'any .M.CCC.LXXVIII. — Idem [Dominus Dux mandavit mihi Petro de Tarrega] — Fuit directa vicecomiti Rode».
Llibres
Odorico da Pordenone, Itinerarium

Observacions

Vegeu també:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1812, f. 69r – Manament, Reial – 20 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1745, f. 86v – Vària, Reial – 18 maig 1378

Bibliografia

Citacions:Roca (1929), Johan I d'Aragó, p. 241