Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc49 (09 / agost / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Cancelleria reial, Registres – reg. 1745, f. 86v

Publicació de la fitxa: 2013-11-25
Darrera modificació: 2013-12-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Reial – Vària

Matèria

Geografia – Història natural – Llibres – Viatges – Xipre

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1745, f. 86v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:18 maig 1378
Lloc:Saragossa [Zaragoza]

Contingut

Regest

L'infant Joan agraeix a Ramon de Perellós, vescomte de Roda, la tramesa del llibre de fra Odorico que li ha portat de Xipre, i d'un capell i d'un arc turcs.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Ramon de Perellós (c. 1350 – post 1419) - posseïdor de llibres
3. Ferrando Munyoç (fl. 1378) - intermediari
4. Pere II de Xipre (c. 1354/1357 – 1382) - esmentat

Text

Transcripció:«Veçcomte. Vostra letra havem reebuda e lo libre de frare Odorich, el capell e l'arch turquès que per Ferrando Munyoç, cambrer nostre, trameses nos havets, la qual cosa molt vos grahïm e especialment car en lo dit libre ha més coses e mils proveents que en l'altre d'aquell meteix frare que ja havíem, pregant-vos que, tota vegada que trobets d'aytals coses estranyes con les dessús espressades, nos n'ajats, e fer-nos n'ets agradable servey. E noresmenys, que façats ab acabament que aquex hom del rey de Xipre nos aport sens triga ço que·l dit rey, segons que·ns havets certificat, nos envie per ell. —— Dada ut supra. —— Fuit directa vicecomiti Rode».
Llibres
Odorico da Pordenone, Itinerarium
Observacions:L'infant Joan es refereix, molt probablement, a les dues redaccions llatines de l'obra.

Observacions

Vegeu també:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1812, f. 69r – Reial; Manament – 20 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1744, f. 134v – Reial; Manament – 23 març 1378

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 274-275, núm. CCXCVI
Golubovich (1906-1927), Biblioteca bio-bibliografica ..., vol. 3, pp. 392-393, extret de Rubió
Citacions:Roca (1929), Johan I d'Aragó, p. 241