Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc54 (04 / desembre / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r

Publicació de la fitxa: 2013-12-15
Darrera modificació: 2020-09-16
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Censal/violari – Penyora
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Cirurgia – Cirurgià – Llibres – Medicina – Oftalmologia – Traduccions

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials
Signatura:132/2, ff. 13v-14r
Òlim:Llorenç de Casanova, Manual, 7-V-1420 a 23-VIII-1420.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:5 juny 1420
Lloc:Barcelona

Llengua

Llatí

Contingut

Regest

Arnau de Matamala, cirurgià, ciutadà de Barcelona, recupera diversos objectes i cinc llibres que havia empenyorat com a garantia d'un censal mort que havia venut a Joan de Montmany, mercader, ciutadà de Barcelona, el 30-X-1416.
Persones relacionades
1. Joan de Montmany (fl. s. XV-1) - atorgant
2. Arnau de Matamala (fl. 1416 – 1429) - posseïdor de llibres
3. Llorenç de Casanova (fl. 1416 – 1424) - notari

Text

Llibres
1. Ibn Sīnā, Quart del Cànon, Traductor: Anònim
Text:«Quartus Evicenne».
2. Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, Traductor: Anònim
Text:«Guido de Cauliaco».
3. Claudi Galè, Llibre d'enginy de santitat, Traductor: Anònim
Text:«Ingenium sanitatis».
4. Hipòcrates, Claudi Galè, Aforismes [amb el comentari de Galè], Traductor: Anònim
Text:«Aforismes».
5. Benvingut de Salern, Llibre de les malalties dels ulls, Traductor: Anònim
Text:«Liber occulorum».
Observacions:Hernando 2000: 59 proposa identificar-lo amb el De oculis de Constantí l'Africà (1017 – a. 1098/1099). Tanmateix, atesa la circulació de l'obra de Benvingut de Salern (fl. s. XIII ex.) entre els cirurgians, i a diferencia de la de Constantí també en català, sembla més plausible la identificació que proposem. Vegeu observacions al document.

Observacions

El perfil del posseïdor (cirurgià) i el fet que tots els llibres circulessin en català en aquell moment fan sospitar que l'expressió dels títols en llatí és una formalitat pròpia de la font notarial i que és molt possible que estiguessin escrits en català.

Bibliografia

Citacions:Hernando i Delgado (2000), "Crèdit i llibres a Barcelona ...", p. 80, núm. 10 (identificacions a les pp. 59-60)