Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc56 (04 / desembre / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – T-856, ff. 154v-158v

Publicació de la fitxa: 2013-12-15
Darrera modificació: 2015-08-31
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Llibres – Mallorca – Medicina – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials
Signatura:T-856, ff. 154v-158v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:30 març 1492
Lloc:Palma [Ciutat de Mallorca]

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Gaspar Miquel Rotllan, mercader de Mallorca, elaborat pel seu germà Baptista Rotllan.
Persones relacionades
1. Gaspar Miquel Rotllan (m. 1492) - posseïdor de llibres
2. Baptista Rotllan (m. 1507) - marmessor

Text

Llibres
30.1. Ḥunayn ibn Isḥāq, Llibre d'introduccions a l'Art de la Medicina de Galè (versió amb glosses), Adaptador: Constantí l'Africà; Traductor: Anònim
Text:"Ítem, Joannisius in romantio; in eodem lo tractat de mestre Bevangut de les malalties dels ulls".
30.2. Benvingut de Salern, Llibre de les malalties dels ulls, Traductor: Anònim
Observacions:El volum acaba amb aquesta obra. Vegeu ítem 30.1.
49. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:"Ítem, receptarium medecine".
55. Anònim, Llunari (referències genèriques)
Text:"Ítem, lo lunari".
58. Anònim, Llibre de menescalia (referències genèriques)
Text:"Ítem, librum manascalie".
75. Claudi Galè, Llibre d'enginy de santitat, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, Galienus, in romantio".
Observacions:Núm. 72 de l'inventari del seu germà.

Observacions

Biblioteca de 77 llibres (ff. 155v-156v), en llatí i en català.
Heretat pel seu germà Baptista Rotllan (m. 1507).
Vegeu Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-497, ff. 20r-51v – Inventari, Notarial – 30 setembre 1507.

La gran majoria de les obres d'aquest inventari són manuals universitaris de medicina i de filosofia natural en llatí, cosa que indueix a pensar que Gaspar era mercader de llibres. Només tres són segur en català (indicades "in romantio"): el Blaquerna de Llull (23) i els núm. 30 i 75. És possible que també fossin en vulgar algunes altres, en particular les indexades aquí (veg. observacions a l'inventari de Baptista).

Bibliografia

Edicions:Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., vol. 2, pp. 556-558, doc. 391 (només biblioteca)