Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc560 (12 / maig / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 140, f. 145v

Publicació de la fitxa: 2018-11-06
Darrera modificació: 2018-11-18
Bases de dades:Arnau

Descripció

Autor:Jordi Bossoms
Procedència:bibliografia

Tipologia

Tipus de document:Lletra

Matèria

Farmacologia – Físic – Medicina – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 140, f. 145v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:15 agost 1308
Lloc:València

Contingut

Regest

Jaume II ordena a Arnau de Vilanova que, havent consumit la medecina que li havia donat per a la seva salut, li recepti un nou electuari i li n'enviï aquella quantitat que cregui necessària, explicant-li la manera de confeccionar-lo. Li demana també novament que li faci arribar la seva obra Speculum Medicine.
Extret de: Alanyà i Roig (2011-2013), "Diplomatari de mestre Arnau de ...", p.127, doc.146
Persones relacionades
1. Jaume II el Just (1267 – 1327) - remitent
2. Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311) - destinatari

Text

Llibres
Arnau de Vilanova, Speculum medicine

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol.I, p.49, doc.38
Citacions:Alanyà i Roig (2011-2013), "Diplomatari de mestre Arnau de ...", p.127, doc.146
Finke (1908-1922), Acta Aragonensia: Quellen zur ..., vol.II, pp.877-878, doc.555
Martí de Barcelona (1935), "Regesta de documents arnaldians ...", p. 283, doc.103
Batllori (1994), Arnau de Vilanova i l'arnaldisme, vol.III, pp. 240-241