Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc57 (26 / setembre / 2020)

Palma (Ciutat de Mallorca) - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – T-497, ff. 20r-51v

Publicació de la fitxa: 2013-12-15
Darrera modificació: 2013-12-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Llibres – Mallorca – Medicina – Traductors

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma (Ciutat de Mallorca) - ARM - Protocols notarials
Signatura:T-497, ff. 20r-51v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:30 setembre 1507
Lloc:Palma (Ciutat de Mallorca)

Contingut

Regest

Inventari de Baptista Rotllan, apotecari de Mallorca.
Persones relacionades
1. Baptista Rotllan (m. 1507) - posseïdor de llibres
2. Gaspar Miquel Rotllan (m. 1492) - posseïdor precedent

Text

Llibres
46. Anònim, Tractat de cirurgia (referències genèriques)
Text:"Ítem, altre libre de chirorgia, en pla, cubert de posts".
72. Claudi Galè, Llibre d'enginy de santitat, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un Galièn, en pla, de paper, cubertes de pregamí".
Observacions:Núm. 75 de l'inventari del seu germà.

Observacions

Biblioteca de 75 llibres (ff. 29v i 39r-40r), en llatí i en català.
De l'encant dels seus béns, també conservat al mateix volum, se'n van excloure els llibres.
Havia heretat els béns del seu germà Gaspar Miquel Rotllan (m. 1492).
Vegeu Palma (Ciutat de Mallorca) - ARM - Protocols notarials – T-856, ff. 154v-158v – Inventari; Notarial – 30 març 1492.

S'hi poden identificar molts dels llibres que havien pertangut al seu germà, pràcticament tots manuals universitaris de medicina i filosofia natural en llatí (Hillgarth 1991: II, 558n, n'identifica molts però se'n pot reconèixer algun més). Algun, però, era en català: Blaquerna, de Llull (36 = 23 de Gaspar), Galè (72 = 75 de Gaspar), i dos més que no es poden identificar amb certesa a l'inventari de Gaspar (un "de lengua vernàcula, molt vell", 35; i un altre de "lengua materna, sens títol", 37. Podrien correspondre a la Isagoge de Joannici en català de Gaspar [30], al "receptarium medecine" [49], a "lo lunari" [55] o al "librum manascalie" [58] de Gaspar). Per altra banda, n'hi ha algun de repetit, sospitosament amb obres que van circular en català (Aforismes d'Hipòcrates, 7 i 15, aquest amb el comentari de Galè = 9 i 11 de Gaspar; Bernat de Gordon, 22 i 28 = 18 de Gaspar; Almansor, 43 i 49 = 13, 64 i 74 de Gaspar, i en el darrer especifica que és "in latino"). Els primers llibres de l'inventari de Baptista eren els propis del seu ofici (no són a l'inventari de Gaspar), i algun podria ser en català: dos de Mesué, vells (1-2), l'Antidotari? d'Arnau, "ja vell" (3), i l'Antidotari de Nicolau, vell i "ja exorbat" (5).

Bibliografia

Edicions:Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., vol. 2, pp. 633-635, doc. 506 (només biblioteca)
Barceló - Rosselló Bordoy (1996), Terrissa: dades documentals per a ..., pp. 247-272 (complet)