Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc57 (18 / maig / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – T-497, ff. 20r-51v

Publicació de la fitxa: 2013-12-15
Darrera modificació: 2013-12-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Llibres – Mallorca – Medicina – Traductors

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials
Signatura:T-497, ff. 20r-51v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:30 setembre 1507
Lloc:Palma [Ciutat de Mallorca]

Contingut

Regest

Inventari de Baptista Rotllan, apotecari de Mallorca.
Persones relacionades
1. Baptista Rotllan (m. 1507) - posseïdor de llibres
2. Gaspar Miquel Rotllan (m. 1492) - posseïdor precedent

Text

Llibres
46. Anònim, Tractat de cirurgia (referències genèriques)
Text:"Ítem, altre libre de chirorgia, en pla, cubert de posts".
72. Claudi Galè, Llibre d'enginy de santitat, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un Galièn, en pla, de paper, cubertes de pregamí".
Observacions:Núm. 75 de l'inventari del seu germà.

Observacions

Biblioteca de 75 llibres (ff. 29v i 39r-40r), en llatí i en català.
De l'encant dels seus béns, també conservat al mateix volum, se'n van excloure els llibres.
Havia heretat els béns del seu germà Gaspar Miquel Rotllan (m. 1492).
Vegeu Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-856, ff. 154v-158v – Inventari, Notarial – 30 març 1492.

S'hi poden identificar molts dels llibres que havien pertangut al seu germà, pràcticament tots manuals universitaris de medicina i filosofia natural en llatí (Hillgarth 1991: II, 558n, n'identifica molts però se'n pot reconèixer algun més). Algun, però, era en català: Blaquerna, de Llull (36 = 23 de Gaspar), Galè (72 = 75 de Gaspar), i dos més que no es poden identificar amb certesa a l'inventari de Gaspar (un "de lengua vernàcula, molt vell", 35; i un altre de "lengua materna, sens títol", 37. Podrien correspondre a la Isagoge de Joannici en català de Gaspar [30], al "receptarium medecine" [49], a "lo lunari" [55] o al "librum manascalie" [58] de Gaspar). Per altra banda, n'hi ha algun de repetit, sospitosament amb obres que van circular en català (Aforismes d'Hipòcrates, 7 i 15, aquest amb el comentari de Galè = 9 i 11 de Gaspar; Bernat de Gordon, 22 i 28 = 18 de Gaspar; Almansor, 43 i 49 = 13, 64 i 74 de Gaspar, i en el darrer especifica que és "in latino"). Els primers llibres de l'inventari de Baptista eren els propis del seu ofici (no són a l'inventari de Gaspar), i algun podria ser en català: dos de Mesué, vells (1-2), l'Antidotari? d'Arnau, "ja vell" (3), i l'Antidotari de Nicolau, vell i "ja exorbat" (5).

Bibliografia

Edicions:Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., vol. 2, pp. 633-635, doc. 506 (només biblioteca)
Barceló - Rosselló Bordoy (1996), Terrissa: dades documentals per a ..., pp. 247-272 (complet)