Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

doc5872 (23 / setembre / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2346/1, plec 3, f. [1v]

Publicació de la fitxa: 2020-10-30
Darrera modificació: 2020-11-01
Bases de dades:MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Revista de galeres
Per unitat productora:Reial

Matèria

Barber – Tripulació

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)Gènova (república)
Localitats:Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 2346/1, plec 3, f. [1v]
Òlim:Marina de guerra. Unitat factícia composta de diversos quaderns de "cerques" o revistes de galeres reials (plec 3, 1372).

Data i lloc

Datació:expressa
Data:11 abril 1372
Lloc:Barcelona

Llengua

Català

Contingut

Regest

En la revista («cerca») reglamentària, feta a la platja de Barcelona, de la tripulació de la galera Sant Antoni i Santa Clara de la qual és patró Olf de Pròxida, que roman malalt a Barcelona, i que surt ara cap a Gènova amb els ambaixadors que el rei tramet a Milà, consta com a «barber» (metge) Beneittu de Penacal («Benidicto de Penacal»).
Persones relacionades
1. Beneittu de Penacal (fl. 1370 – 1380) - acordat/enrolat

Observacions

Es conserva el registre de la paga d'aquesta galera, a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1, f. 3v – Rendició de comptes, Reial – 9 abril 1372, on s'expliquen les peripècies que havia passat, amb el capità malalt, i el motiu del nou viatge diplomàtic.
La presència de «metge o barber» a les galeres de la marina de guerra i les «cerques» o revistes de la tripulació, abans de partir, durant el viatge i al desarmar, van ser regulades per diverses ordinacions reials publicades per Capmany i de Montpalau (1787), Ordenanzas de las armadas navales ....

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA