Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc5885 (25 / octubre / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1, f. 3v

Publicació de la fitxa: 2020-11-01
Darrera modificació: 2020-11-01
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Rendició de comptes
Per unitat productora:Reial

Matèria

Barber – Tripulació

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)Milà (senyoria/ducat)
Localitats:Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 2311/1, f. 3v
Òlim:Marina de guerra (Llibre de comptes de l'escrivà de la taula de les armades reials Dalmau Planes, 1372).

Data i lloc

Datació:expressa
Data:9 abril 1372
Lloc:Barcelona

Llengua

Català

Contingut

Regest

Dalmau Planes, escrivà de la taula d'acordament de l'armada reial, paga, a la platja de Barcelona, el sou de tres mesos (els dos anteriors i el mes següent) als individus enrolats a la galera Sant Antoni i Santa Clara, capitanejada per Olf de Pròxida, entre els quals consta com a «barber» (metge) Beneittu de Penacals («Bendito Palacaus»), de Càller. Per tres mesos, li són pagats 12 lliures i 10 sous b., l'equivalent de 6 lliures i 5 sous mallorquins per mes.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - atorgant
2. Beneittu de Penacal (fl. 1370 – 1380) - acordat/enrolat

Observacions

La paga es fa amb moneda de compte mallorquina per manament de l'almirall. Correspon als dos mesos anteriors i al mes següent a la data (f. 3r). Aquesta galera havia estat acordada a Mallorca a sou de mallorquins, i va partir el 13/09/1371 amb l'estol capitanejat per Olf de Pròxida que va anar fins al port d'Olius (s'Olius, Santa Cristina d'Aro?), però la galera va tornar a Barcelona amb el capità, que era malalt, el 8/04/1372 (f. 2v). Mentre l'estol passava a Sardenya sota el comandament de Berenguer Carròs, la galera es va quedar a Barcelona amb el capità malalt i, un cop feta la paga, partí [cap a Gènova] amb els ambaixadors que el rei Pere III enviava al senyor de Milà per a tractar el matrimoni de l'infant Joan, duc de Girona, que no es va arribar a realitzar. Se'n va fer la revista o «cerca» abans de partir el dia 11/04/1372 (f. 3r). Es conserva el registre d'aquesta revista, a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2346/1, plec 3, f. [1v] – Revista de galeres, Reial – 11 abril 1372.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA