Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc5886 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1

Publicació de la fitxa: 2020-11-01
Darrera modificació: 2020-11-01
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Llibre de comptes – Rendició de comptes
Per unitat productora:Reial

Matèria

Armada – Escrivania – Familiar/domèstic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 2311/1
Òlim:Marina de guerra (Llibre de comptes de l'escrivà de la taula de les armades reials Dalmau Planes, 9/04/1372 a 8/07/1372).

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1372
Lloc:Barcelona

Llengua

Català – Llatí

Contingut

Regest

Llibre de comptes de l'escrivà de la taula de les armades reials Dalmau Sesplanes («Dalmau Planes»), de l'any 1372, dipositat, per al control pertinent, a l'oficina del mestre racional del rei. Conté els comptes de dues galeres (i no només una, com consta a la descripció de l'ACA [31/10/2020]): la Sant Antoni i Santa Clara, de la qual era capità Olf de Pròxida (ff. 2r-12r), i la Sant Gabriel, que té per patró Bernat Maresa (ff. 14r-30r). A l'inici del llibre (f. 1v) hi ha còpia de la comissió reial definitiva (30/06/1371, València). Autògraf.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - atorgant

Observacions

La comissió reial definitiva és registrada a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 920, ff. 188r-189r – Concessió, Reial – 30 juny 1371.
El compte fou lliurat al mestre racional Berenguer de Relat, que en lliurà albarà testimonial el 4/06/1380 (f. 31r).

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA