Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc5889 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 920, ff. 188r-189r

Publicació de la fitxa: 2020-11-01
Darrera modificació: 2020-11-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Concessió
Per unitat productora:Reial

Matèria

Armada – Escrivania – Familiar/domèstic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 920, ff. 188r-189r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:30 juny 1371
Lloc:València

Llengua

Llatí

Contingut

Regest

Pere III el Cerimoniós modifica una concessió vitalícia anterior [inserta: 14/06/1371, València], efectuada a Dalmau Sesplanes («fideli domestico nostro Dalmacio Planes»), de l'escrivania de les armades reials en règim de monopoli, autoritzant-lo a exercir-la amb substituts quan s'hagi de fer fora de la ciutat de Barcelona, atès que les despeses que li comportava fer-ho personalment eren superiors als guanys.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Observacions

La concessió original és registrada a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 920, ff. 179v-180r – Concessió, Reial – 14 juny 1371.
Per a l'exercici d'aquesta comissió reial, vegeu el llibre de comptes autògraf de 1372, a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1 – Llibre de comptes, Rendició de comptes, Reial – 1372, a l'inici del qual (f. 1v) és copiat aquest mateix document.
Per a la renúncia, vegeu Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1404, ff. 124v-125r – Concessió, Reial – 8 juny 1375.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA