Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc5894 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 650, ff. 56r-57r

Publicació de la fitxa: 2020-11-02
Darrera modificació: 2020-11-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Rendició de comptes
Per unitat productora:Reial

Matèria

Armada – Comptabilitat – Escrivania – Familiar/domèstic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 650, ff. 56r-57r
Òlim:Tercer llibre d'albarans del mestre racional del rei Berenguer de Relat.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:6 novembre 1380
Lloc:Barcelona

Llengua

Català

Contingut

Regest

Berenguer de Relat, mestre racional del rei Pere III el Cerimoniós, atorga albarà testimonial del llibre de comptes de l'escrivania de la taula de les armades reials que Dalmau Sesplanes, de la casa del rei («Dalmau Planes, de casa del senyor rey... qui ladoncs érets escrivà de la taula reyal»), li ha presentat, que conté la comptabilitat de la galera Victòria, de la qual fou patró el difunt Nicolau Pujades, de Sant Feliu de Guíxols, destinada a la defensa de Sardenya. Entre les despeses de la tripulació s'esmenta el sou del barber. Fou armada entre el 5/11/1372 i el 22/12/1372, en el qual la galera partí de Barcelona. També hi donà compte del pagament de la tripulació d'altres galeres de l'estol del comte de Quirra, que tornaren a desarmar a Barcelona.
Persones relacionades
1. Berenguer de Relat (c. 1315 – c. 1394) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Observacions

Es conserva el registre de la "cerca" o revista de la tripulació d'aquesta galera, feta abans de partir, en la qual consta, efectivament, un barber, a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2346/1, plec 2, f. [1r] – Revista de galeres, Reial – 20 desembre 1372.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA