Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc5897 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 648, ff. 288r-289r

Publicació de la fitxa: 2020-11-02
Darrera modificació: 2020-11-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Rendició de comptes
Per unitat productora:Reial

Matèria

Armada – Comptabilitat – Escrivania

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 648, ff. 288r-289r
Òlim:Primer llibre d'albarans del mestre racional del rei Berenguer de Relat.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:4 desembre 1377
Lloc:Barcelona

Llengua

Català

Contingut

Regest

Berenguer de Relat, mestre racional del rei, fa albarà testimonial de la liquidació del compte que li ha lliurat Berenguer Simon, ciutadà de Barcelona, escrivà de la taula de les armades reials que es fan a Barcelona, en el qual consten les despeses corresponents a la galera petita Victòria, que formava part de l'estol de tres galeres destinades a la defensa de Sardenya que havien estat armades el 1376 i que desarmaren a Barcelona l'abril de 1377, estol que era capitanejat per Francesc d'Aversó, vicealmirall de Catalunya. S'hi fa constar i s'hi descriu el nomenament de Berenguer Simon (8/06/1375, Lleida) en substitució de Dalmau Sesplanes («Dalmau Planes»), que havia renunciat al càrrec.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - esmentat

Observacions

El nomenament de Berenguer Simon és registrat a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1404, ff. 124v-125r – Concessió, Reial – 8 juny 1375.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA