Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc5898 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1404, ff. 124v-125r

Publicació de la fitxa: 2020-11-02
Darrera modificació: 2020-11-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Concessió
Per unitat productora:Reial

Matèria

Armada – Escrivania – Mercader

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1404, ff. 124v-125r
Òlim:Armatae 9

Data i lloc

Datació:expressa
Data:8 juny 1375
Lloc:Lleida

Llengua

Llatí

Contingut

Regest

Pere III el Cerimoniós concedeix vitalíciament l'escrivania de les armades reials que es fan a Barcelona a Berenguer Simon, mercader i ciutadà de Barcelona, en substitució de Dalmau Desplanes, de la seva casa («fidelis domesticus noster Dalmacius Planes»), que hi ha renunciat.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari precedent

Observacions

El nomenament i la renúncia de Dalmau Sesplanes es recorden a la rendició de comptes de 1377, registrada a Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 648, ff. 288r-289r – Rendició de comptes, Reial – 4 desembre 1377.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA