Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc5899 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 787, f. 124r

Publicació de la fitxa: 2020-11-02
Darrera modificació: 2020-11-02
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Rendició de comptes
Per unitat productora:Reial

Matèria

Armada – Comptabilitat – Escrivania – Familiar/domèstic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 787, f. 124r
Òlim:18è llibre de notaments comuns del mestre racional del rei Berenguer de Relat.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1376, gener-juny
Lloc:Barcelona

Llengua

Català

Contingut

Regest

Berenguer de Relat, mestre racional del rei, pren nota que, segons el compte presentat pel tresorer del rei Pere Desvall corresponent als mesos de gener-juny de 1376, es van lliurar 2.500 florins d'or d'Aragó a Dalmau Sesplanes («Dalmau Planes»), escrivà de les armades reials, els quals havien estat prestats al rei pels consellers de Barcelona per a armar un galera tramesa a Sardenya amb Gilabert de Cruïlles com a capità el juny de 1374.
Persones relacionades
1. Berenguer de Relat (c. 1315 – c. 1394) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Observacions

El registre del tresorer és a ACA, MR, vol. 368, no digitalitzat (2/11/2020).

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA