Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc63 (15 / maig / 2021)

Sevilla - Biblioteca Colombina – Abecedarium B / Supplementum / Registrum B

Publicació de la fitxa: 2014-01-27
Darrera modificació: 2020-12-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Personal/familiar

Matèria

Alquímia – Anatomia – Cirurgia – Dret – Enciclopedisme – Ètica – Farmacologia – Filosofia – Filosofia natural – Literatura – Llibres – Medicina – Pesta – Religió – Retòrica – Traduccions – Traductors

Llocs / territoris

Territoris:Castella-Lleó (regne)
Localitats:Sevilla

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Sevilla - Biblioteca Colombina
Signatura:Abecedarium B / Supplementum / Registrum B

Data i lloc

Datació:estimada
Data:ante 1539
Lloc:Sevilla

Llengua

Castellà

Contingut

Regest

Inventari de la biblioteca d'Hernando Colón (Biblioteca Colombina), que quan va morir constava d'uns 15.381 llibres manuscrits i impresos. Aquesta fitxa només inclou els llibres desapareguts de la Biblioteca Colombina, a partir dels índexs generals d'Hernando Colón: Abecedarium B (ms. 10-1-5), Supplementum (ms. 10-1-5bis) i Registrum B (ms. 10-1-4). Vegeu Biblioteca Colombina: Repertorios de Hernando Colón . Per als mss., reproduïm les transcripcions de Sáez 2004, amb una mínima regularització gràfica.
Persones relacionades
1. Hernando Colón (1488 – 1539) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
3341. Jaume del Borg de Sant Sarnin, Llibre d'alquímia, Traductor: Anònim
Text:«Alchimia, plura opuscula, de mano, en catalán, 3341, 2630, 3792» (Abc B, col. 64).
«... Item sequuntur nonnulla carmina in lingua teluberna Jacme del Burch, prima incipit sic: <1> "Alchimia est un cors corporal"; alia incipit: <2> "Fili doctrinam sanam"; alia incipit sic: <3> "Mestre Jaume fa una qüestion"; alia incipit sic: <4> "O fill leal en teu Hedoges", et desinit sic: "peira cosapiatis". Sunt in 4to, manuscripta, 3341» (Reg B, col. 64).
Observacions:Segons la descripció del volum a l'Abc B, els poemes 1-4 serien de Jaume del Borg de Sant Sarnin (fl. s. XIV). El poema 1, en occità/català, potser es relaciona amb l'obra atribuïda a Hermes al ms. BL Sloane 3744 (s. XV), ff. 60v-64r, que comença «Alchimia est substantia corporea ex uno» (eTK). El poema 2, en llatí, deu ser el mateix que comença «Fili doctrinam sanam tibi porrigo binam», en 100 versos, conservat al ms. Bethlehem - Lehigh - Special Collections - Lehigh Codex 10, f. 106rab, i en altres mss. (eTK). Els poemes 3-4 són en occità/català. El ms. Oviedo - BUO - Manuscritos - s/n, destruït el 1934, contenia almenys un poema alquímic d'aquest autor, en occità/català, que començava «En lo fems no és terra tornat».
9024. Ḥunayn ibn Isḥāq, Llibre d'introduccions a l'Art de la Medicina de Galè (versió amb glosses), Adaptador: Constantí l'Africà; Traductor: Anònim
Text:«Joannitii introductiones del arte de Galeno, de mano, in catalán, 9024» (Abc B, col. 961). [Inc.] «Medecina se devidex os de preteix en dues maneras, 9024» (Abc B, col. 1081).
Observacions:Aparentment, una "articella" en català. Segurament és l'actual ms. París - BnF - Manuscrits: Esp. - 508 (a la BnF des del 30-I-1892), la primera obra del qual comença: «Ací comença lo libre de Johannissi de introduccions de l'art de Tegni. — Medecina se devidex o·s depertex en dues maneras...».
9025. Boeci, Llibre de consolació, Traductor: Antoni Ginebreda
Text:«Boetii de consolatione, in catalán, de mano, 9025, 12500» (Abc B, col. 227). [Inc.] «E per ço devets saber que recita Ferculpres bisbe de, 9025» (Abc B, col. 519).
Observacions:És l'actual ms. París - BnF - Manuscrits: Esp. - 474. Després de la rúbrica inicial, el text hi comença: «Per ço, devets saber que recita Ferculpus, bisbe de Alexandria...». Encara fou vist a la Colombina el 1880, però el 1885 ingressà a la BnF. Vegeu Harrisse (1885), Grandeur et décadence de la ..., pp. 42-43, núm. 7.
13821. Anònim, Receptari de Sevilla II (Colón, Abc B, 13821)
Text:«Recepte medicinales, de mano, en catalán, 13821» (Abc B, col. 1527). [Inc.] «Si serpén o altra mala bèstia avia mors home en, 13821» (Abc B, col. 1649).
Observacions:Un receptari de medicina en català, que començava amb una prescripció contra mossegades d'animals verinosos.
14720. Guillem de Conches, Summa de filosofia
Text:«Summa de philosophia natural, en catalán, de mano, 14720» (Abc B, col. 1711). [Inc.] «En nom del Pere e del Fill e del Sant Sperit, 14720» (Suppl., f. 13v).
Observacions:És l'actual ms. París - BnF - Manuscrits: Esp. - 473. Després de la rúbrica inicial, el text hi comença: «En nom del Pare e del Fil e del Sant Esperit. Tu, honrador...». En l'any 1885 ja era a la BnF. Vegeu Harrisse (1885), Grandeur et décadence de la ..., p. 39, núm. 2.
14734. Climent de Soldevila, Regiment de preservació de pesta
Text:«Clementis de Soldevilla de preservatione pestis, en catalán. 14734. Lérida, 1507. 4º» (Abc B, col. ***). [Inc.] «Volent tranctar de la preservació de peste, 14734» (Abc B, col. ***).
Observacions:Imprès a Lleida l'any 1507.
14771. Anònim, Summa de filosofia natural (Colón, Abc B, 14771)
Text:«Natura rerum, in catalán, de mano, usque ad C. de Fontilis, 14771» (Abc B, col. 1133). — [Inc.] «Diverses sentències foren dels antichs philòsophs, 14771» (Abc B, col. 492).
14813 [1]. Ḥunayn ibn Isḥāq, Llibre d'introduccions a l'Art de la Medicina de Galè (versió amb glosses), Adaptador: Constantí l'Africà; Traductor: Anònim
Text:(1) «Joanniti introductio del art del Tegni, de mano, en catalán, 14813» (Abc B, col. 961). [Inc.] «Medicina se dividex hox de perteix en dues maneras, 14813» (Abc B, col. 1082). — (2) «Hippocrates, Aphorismi cum expositione Galeni, de mano, en catalán, 14813» (Suppl., f. 18v).
Observacions:Aparentment, una "articella" en català. L'ínicipit de la Isagoge és idèntic al del ms. Oxford - Col·l. Gili - s/n [medicina] («Medicina se dividex ho·s deperteix en dues maneras...»), que podria haver perdut la integritat (està sense relligar) i per això actualment no conté els Aforismes.
14813 [2]. Hipòcrates, Claudi Galè, Aforismes [amb el comentari de Galè], Traductor: Anònim
Text:Vegeu ítem 14813 [1].
Observacions:Traducció catalana dels Aforismes d'Hipòcrates amb el comentari de Galè. Aquesta traducció es conserva al ms. Bordeus [Bordeaux] - BM - Manuscrits - 568, no identificable amb el d'Hernando Colón.
14834 [1]. Brunetto Latini, Les ètiques d'Aristòtil arromançades per Mestre Brunet, Traductor: Anònim
Text:El volum contenia, no necessàriament en aquest ordre: (1) «Aristoteles, Ethica, en catalán, de mano, 14834» (Abc B, col 142). — (2) «Bruneti Latini Rethorica, de mano, en catalán, 14834» (Abc B, col. 235). — (3) «Confessionale, Confessionari, en catalán, de mano, 14834, 14811» (Abc, col. 337). — (4) «Contemplatio devota, en catalán, de mano, 14834» (Abc B, col. 352). — (5) «Liberi arbitrii tractatus, en catalán, de mano, 14834» (Abc B, col. 1011). — (6) «Rethorica, de mano, en catalán, 14834» (Abc B, col. 1546). || A aquestes obres corresponen els següents íncipits: (1) «Totes les arts et totes les doctrines et totas les obras et totas, 14834» (Abc B, col. 1755). — (2) «Aprés ço que mestre Brunet Latí ach conplida, 14834» (Suppl., f. 3r). — (3) «Stant agenollat als peus del confessor digues ab devoció, 14834» (Abc B, col. 1699). — (4?) «O misteri de profunda transcendència transendent, 14834» (Abc B, col. 1207). — (5?) «Scoltats si Déu vos diu alscuns mots que vos vul dir, 14834» (Abc B, col. 1600). — (6?) «Joannes, volguera que mon saber fos tan gran que jo sabés dir, 14834» (Abc B, col. 890 i Suppl., f. 23v).
14834 [2]. Brunetto Latini, «Retòrica» del Llibre del tresor, Traductor: Anònim
Text:Vegeu ítem 14834 [1].
14909 [1]. Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, Traductor: Anònim
Text:(1) «Anathomia 9 capitulorum, en catalán, de mano, 14909» (Abc B, col. 91). [Inc.] «Car segons G. claradad de les metges en lo libra, 14909» (Abc B, col. 254). — (2) «Urinarium accidentia et cura, de mano, 14909» (Abc B, col. 1838). [Inc.] «Primerament, deu hom gordar quatre coses, la primera, 14909» (Suppl. f. 35r).
Observacions:Podria ser l'actual ms. Cracòvia [Kraków] - BJ - Rękopisy - Berol. Hisp. Qu. 62, que conté el llibre I, sobre l'anatomia, de la Chirurgia de Guiu de Chaulhac (inc. «Car, segons Galièn, claradat dels metges, en lo libra .XVII. de Utilitat de pertides...»), un receptari i diversos escrits sobre orines i polsos, un dels quals (f. 50v) comença «Primerament, deu hom gordar quatre coses: la primera és si la horina hi és tota...».
14909 [2]. Anònim, Coneixença de les orines, Traductor: Anònim
Text:Vegeu ítem 14909 [1].

Observacions

Altres llibres en català (més detalls a Sáez 2004): un volum de diversos tractats sobre la vida i passió de Crist, Gamaliel, etc. (Reg B i Abc B 3294); un altre volum sobre la vida de sant Llàtzer (Abc B 10624); un altre amb poemes sobre sant Joaquim i santa Anna, de Miquel Ortigues, i sermons (Abc B 14571); un altre de tractats traduïts per Cosme Miquel (Abc B 14609); Consolació d'injuriat (Abc B 14643); Ordinacions de Pere III (Abc B 14713); Passió de Crist en vers (Abc B 14718); Poemes de Guillem Corder sobre el Judici Final (Abc 14723); romanços (14724); sobre santa Elisabet (Abc B 14732); ordinacions de l'armada i les galeres (Abc B 14737); Usatges de Barcelona (Abc B 14772); pragmàtica de Ferran II etc. (Abc B 14775); Consolat de mar etc. (actual BNE 6660, comprat a Barcelona el juny de 1536).

Bibliografia

Edicions:Sáez Guillén (2004), "Los manuscritos en catalán de la ..." (anexo III: Libros desaparecidos)
Reproduccions:Huntington (1905), Catalogue of the Library of ... (Registrum B)
Colón (1992), Abecedarium B y Supplementum: ed ... (Abecedarium B i Supplementum)
Catàlegs:Per a les adquisicions, els bibliotecaris i els índexs de Colón, vegeu:
Marín Martínez (1970), «Memoria de las obras y libros ..., pp. 453-614 (índexs)
Marín Martínez - Ruiz Asencio - Wagner (1993-1995), Catálogo concordado de la ...
Ruiz Asencio (2000), "El equipo de trabajo de Hernando ..."
Álvarez Márquez (2003), "El itinerario de adquisiciones de ..."
Citacions:Per a la depredació de la Biblioteca Colombina, vegeu:
Harrisse (1885), Grandeur et décadence de la ...
Dramard (nov.-déc. 1885), "Les malheurs de la Bibliothèque ..."
Harrisse (1897), "Ressenya de: Catalogue de la ..."
Pitollet (1930), "À propos de récents vols de ..."
Norton (1973), "Lost Spanish books in Fernando ..."
Wagner (1988), "Libros de la Biblioteca Colombina ..."
Askins (1988), "Muestrario de incunables ..."
Guillén Torralba (2006), Historia de las bibliotecas ...